Magazyn energii do stabilizacji sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia

Magazyn energii do stabilizacji sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia
Apator S.A.

Magazyn energii to wspólny pilotażowy projekt firmy Tauron Dystrybucja S.A., Apator S.A., Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz gminy Ochotnica Dolna (woj. małopolskie), w której został zainstalowany. Opracowane rozwiązanie odzwierciedla zmianę – transformację w energetyce, a jego celem jest zapewnianie stabilizacji sieci.

Magazyn energii w Ochotnicy Dolnej ma być odpowiedzią na problem, z jakim boryka się gmina. Chodzi o nagromadzenie dużej liczby jednofazowych instalacji fotowoltaicznych, co poważnie ogranicza możliwość oddawania przez prosumentów prądu do sieci i zmniejsza rentowność poniesionych inwestycji w OZE.

Ochotnica Dolna ma jeden z największych w Polsce współczynników zagęszczenia prosumenckich instalacji fotowoltaicznych; w większości są to instalacje jednofazowe, podłączone niesymetrycznie w poszczególnych fazach, co generuje szereg problemów dla operatora, związanych z jakością napięcia, szczególnie w godzinach produkcji energii przez OZE.

REKLAMA

Apator S.A.

W tej konkretnej instalacji magazyn energii przygotowany i uruchomiony przez spółkę Apator realizuje jedną z katalogu wielu funkcjonalności – poprawę parametrów napięcia. To właśnie wyposażenie magazynu energii,  użyty w nim przekształtnik oraz specjalnie opracowany algorytm sterowania w godzinach produkcji energii z OZE pozwalają na ładownie baterii magazynu, jednakże tylko z tych faz, w których wartość napięcia będzie przekroczona. W ciągu wieczornego szczytu zapotrzebowania, a także w nocy magazyn będzie się rozładowywał do sieci, tak aby być gotowym do gromadzenia energii z OZE w ciągu kolejnego dnia.

REKLAMA

W ramach realizacji projektu planowana jest weryfikacja pracy magazynu energii w następujących trybach:

  • Symetryzacja napięć fazowych w punkcie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (PPE) przez przesyłanie mocy czynnej pomiędzy poszczególnymi fazami, z ograniczeniem asymetrii mocy fazowych uzależnionym od pojemności obwodu DC przekształtnika AC/DC;
  • Stabilizacja napięć w PPE poprzez regulację mocy czynnej ładowania/rozładowania baterii niezależnie dla każdej z faz napięcia zasilającego;
  • Stabilizacja napięć poprzez regulację mocy biernej z ograniczeniem asymetrii po maksymalnym dopuszczalnym naładowaniu/rozładowaniu baterii;
  • W przypadku, gdy napięcia fazowe są w normie – utrzymywanie poziomu naładowania zasobnika w granicach zapewniających możliwość stabilizacji napięcia mocą czynną, potencjalnie zależnych od pory dnia (godziny);
  • Kompensację wyższych harmonicznych prądu z uwzględnieniem dodatkowego toru pomiarowego prądu.

Magazyny energii są jednym z kierunków rozwoju sektora OZE. Rozwiązania stanowią ważną część transformacji energetycznej związanej z ochroną środowiska i nowoczesnym podejściem do zmieniającej się energetyki. W zależności od zaprojektowanych funkcjonalności odbiorcami magazynów energii mogą być Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych, właściciele farm fotowoltaicznych, operatorzy stacji ładowania pojazdów elektrycznych czy zakłady przemysłowe.  Magazyny energii to sposób na zwiększenie efektywności instalacji OZE i zapewnienie bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznej.

Więcej:

Szymon Piasecki
Menedżer produktu ds. OZE
Apator S.A.
kom.: +48 783 830 191
szymon.piasecki@apator.com
www.apator.com


artykuł sponsorowany