Ponad 100 mln euro dla Rumunii na magazynowanie energii

Ponad 100 mln euro dla Rumunii na magazynowanie energii

Komisja Europejska (KE) zatwierdziła rumuński program pomocy państwa o wartości 103 mln euro na bateryjne magazyny energii. Środki będą udzielane w formie bezpośrednich dotacji.

Rumunia otrzyma w ramach europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF) 79 mln euro na projekty magazynowania energii. Resztę z łącznego pakietu 103 mln euro sfinansuje rumuński rząd.

Projekty bateryjnych magazynów energii  mają być wybrane do dofinansowania w terminie do 31 grudnia 2023 roku. Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego beneficjenta to 15 mln euro.

REKLAMA

Realizacja inwestycji musi się zakończyć do 31 grudnia 2025 roku. W ramach wsparcia do tego czasu w Rumunii mają być uruchomione bateryjne magazyny energii o pojemności co najmniej 480 MWh.

Rozwój magazynów energii w Rumunii

W styczniu br. rumuński rząd ogłosił nowe przepisy techniczne dotyczące rozwoju sektora magazynowania energii. Mają one uzupełnić pierwotne ogólne przepisy w tym zakresie, przyjęte w latach 2012–2013.

Wprowadzone regulacje dotyczą parametrów technicznych, jakie powinny spełniać instalacje magazynowania energii. Portal PV Magazine cytuje Daniela Vlasceanu, partnera w rumuńskiej kancelarii prawnej Vlăsceanu & Partners: – Ramy prawne regulujące aspekty techniczne po prostu nie istniały. W związku z tym do tej pory nie ma wdrożonych systemów magazynowania dla dużych projektów wiatrowych lub fotowoltaicznych – ani działających obok istniejącej elektrowni, ani autonomicznych.

Nowe przepisy, które teraz przyjęły władze Rumunii, wprowadzają indywidualne zasady inwestycji dla czterech kategorii magazynów – o mocach: od 800 kW do 1 MW, 1–5 MW, 5–20 MW oraz powyżej 20 MW.

REKLAMA

Ponad 250 mln euro na solar+storage

W ubiegłym miesiącu Komisja Europejska zatwierdziła przedstawiony przez Rumunię program obejmujący m.in. produkcję, montaż i recykling baterii oraz ogniw i paneli fotowoltaicznych. Zostanie on częściowo sfinansowany z RRF. Koszt jego realizacji wyniesie 259 mln euro.

Program ma obowiązywać do 31 grudnia 2024 roku. Pomoc z RRF, udzielaną w formie dotacji bezpośrednich, otrzymają przedsiębiorstwa działające na obszarach Rumunii kwalifikujących się do pomocy regionalnej.

Obszary uprzywilejowane w procesie pozyskiwania pomocy finansowej wskazuje rumuńska mapa pomocy regionalnej, wyznaczona na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2027 roku. Regiony te obejmują 89,34 proc. ludności tego kraju.

Rumunia zakłada osiągnięcie do 2030 roku udziału energii odnawialnej w swoim miksie energetycznym na poziomie 30,7 proc. W 2021 roku udział OZE w miksie energetycznym tego kraju wyniósł 23,6 proc.

Barbara Blaczkowska

barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.