Hybrydowe instalacje OZE tylko z magazynem energii

Hybrydowe instalacje OZE tylko z magazynem energii

Jedna ze zmian przewidzianych w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii zakłada zmodyfikowanie definicji tzw. hybrydowej instalacji OZE.

W projekcie zaproponowano zmianę definicji „hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii” poprzez dodanie komponentu magazynu energii elektrycznej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które jest autorem projektu nowelizacji ustawy o OZE, chce ponadto wprowadzić warunek minimalnego udziału energii wprowadzonej do sieci z hybrydowej instalacji za pośrednictwem magazynu.

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami, hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii otrzyma następującą definicję:

REKLAMA

Wyodrębniony zespół urządzeń opisanych przez dane techniczne i handlowe, w którym stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej w ciągu roku stanowi stosunek ilości MWh wytworzonej energii elektrycznej na każdy MW mocy przyłączeniowej, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej w jednym miejscu przyłączenia, wytwarzający energię elektryczną w tych urządzeniach wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, różniących się rodzajem oraz charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii elektrycznej, oraz spełniający następujące warunki: a) żadne z urządzeń wytwórczych nie ma mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 80% łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu, b) wyprowadzenie mocy z urządzeń wchodzących w skład tego zespołu do sieci elektroenergetycznej następuje przez urządzenie łączące ten zespół z siecią elektroenergetyczną, służące do transformacji energii do warunków niezbędnych do jej wprowadzenia do tej sieci, c) zespół ten obejmuje magazyn energii służący do magazynowania energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z urządzeń wytwórczych wchodzących w skład tego zespołu, przy czym udział energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej za pośrednictwem magazynu energii elektrycznej w łącznym wolumenie energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wynosi nie mniej niż 5% na rok, do czego nie wlicza się energii odnawialnej pobranej z sieci i potwierdzonej gwarancją pochodzenia.

Według autorów projektu nowelizacji ustawy o OZE przyjętego w ubiegłym tygodniu przez Radę Ministrów, dodanie komponentu magazynu do definicji instalacji hybrydowej „zapewni istotne korzyści wynikające z bieżącej eksploatacji sieci i pozwoli na uniknięcie istotnych wydatków na jej rozbudowę, których poniesienie byłoby konieczne – w szczególności, istotne jest stabilizowanie, już na poziomie hybrydowej instalacji OZE, energii z niej wyprowadzanej do sieci, co pozwoli na łatwiejsze zarządzanie siecią przez jej operatorów”.

REKLAMA

Dodatkowo autorzy projektu przyjęli możliwość pobierania energii elektrycznej z sieci do magazynu energii, będącego częścią instalacji OZE lub hybrydowej instalacji OZE, pod warunkiem zastosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego. Według Ministerstwa Klimatu, to rozwiązanie powinno przyczynić się do stabilizacji pracy sieci elektroenergetycznej.

Zmiany w definicji mocy zainstalowanej

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o OZE wprowadza też zmiany w definicji mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła, wskazując urządzenie określające łączną moc znamionową czynną w przypadku hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii. Ma to pozwolić na uniknięcie wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów w odniesieniu do hybrydowej instalacji OZE.

Dla instalacji hybrydowych przewidziany jest jeden z koszyków w systemie aukcyjnym. Pierwsze aukcje dla hybryd już się odbyły, ale nie zgłoszono do nich żadnych projektów.

W ustawie o OZE zostanie zachowany warunek, zgodnie z którym instalacje hybrydowe uczestniczące w aukcjach powinny charakteryzować się stopniem wykorzystania mocy nie mniejszym niż 5256 MWh/MW/rok.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.