REKLAMA
 
REKLAMA

Magazyny energii, farmy PV razem czy osobno – opłacalność rozwiązań – szkolenie

Magazyny energii, farmy PV razem czy osobno – opłacalność rozwiązań – szkolenie
Fot. Finanseft

Konieczność czy tylko moda na instalowanie magazynów energii dla istniejących lub nowobudowanych farm PV? Jeżeli konieczność, to powinna ona wynikać z aspektów opłacalności całego projektu, dlatego też niezbędne jest wykonanie analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Często inwestorzy analizę opłacalności postrzegają jedynie jako zestaw tabelek, które przedstawić należy w banku finansującym. Zapominają przy tym, że tak naprawę analiza jest dla nich scenariuszem finansowym wydatków CAPEX, przychodów i kosztów projektu, pozwalającym „rzucić okiem” na 10- czy 15-letni okres funkcjonowania instalacji.

Klasycznym błędem popełnianym przy projektach PV + magazyn energii jest nieuwzględnienie w OPEX kosztów serwisu czy też zużycia energii na potrzeby własne magazynu energii do obsługi takich procesów jak chłodzenie baterii czy potrzymanie pracy magazynu. Wielkości te nie są bez znaczenia, gdyż magazyn o pojemności np. 3,0 MWh i mocy 1,0 MW zużywa około 30 do 40 MWh energii elektrycznej w ciągu roku. Drugi błąd popełniany najczęściej to zakładanie większej liczby cykli ładowania niż dwa w ciągu jednej doby.

W lipcu 2023 r. profil ceny dla fotowoltaiki wg indeksu TGePVm wyniósł 470 zł/MWh i był niższy od średniomiesięcznego TGeBASE_WAvg o 14,56 proc., dla sierpnia TGePVm wyniósł 453 zł/MWh i był niższy od TGeBASE_WAvg o 12,3 proc.

Jak to wpłynie na ceny energii oferowane przez spółki obrotu dla wytwórców z instalacji PV w 2024 r. i latach następnych?

Na te i inne pytania dotyczące zmian na rynku energii elektrycznej odpowiadać będziemy na naszym szkoleniu.

Opłacalność farm PV, On-shore, magazynów energii, hybryda czy odrębne instalacje – aukcje 2023

Szkolenie online – 21 września i 5 października 2023 r.

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>>> 

Zakres szkolenia

1. Ceny energii elektrycznej na spotowym rynku hurtowym w Polsce

– Rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie – wprowadzenie
– metody sprzedaży energii elektrycznej z OZE, spółka obrotu, PPA czy PPA linia bezpośrednia
– inflacja jako element aukcyjnego systemu wsparcia dla PV i czynnik wpływający na ceny energii elektrycznej na wolnym rynek
– Towarowa Giełda Energi  i rynek dnia następnego (RDN) zasady funkcjonowania – instrumenty godzinowe, blokowe, weekendowe, I-Fix, II-Fix
– TGE jako platforma rozliczeń dla systemów aukcyjnych – indeks dzienny TGeBase
– TGE i indeks TGePVm dedykowany dla fotowoltaiki
– Profil ceny PV – co to jest, jak go interpretować i wykorzystać, jaki jest i jaki będzie
– Profil ceny PV, a sprzedaż energii elektrycznej z farm fotowoltaicznych w 2024 r. wg. ceny stałej czy cen godzinowych:
a) cena profilu PV dla okresów listopad, grudzień, styczeń, luty – a, cena średnia TGe24
b) cena profilu PV dla okresów letnich od marca do października – a, cena średnia TGe24
c) cena profilu PV, a dni robocze, soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne
– TGE i TGeONSHOREm indeks dedykowana dla on-shore (wiatr na lądzie)

2. Elementy procedur prognostycznych cen energii elektrycznej na rynku SPOT w okresie 2024-2026 – określenie 5 głównych czynników wpływających na ceny energii na rynku Polski

a) popyt – prognoza popytu w latach 2023-2026
b) podaż – prognoza podaży źródła PV i on-shore, źródła konwencjonalne w latach 2023-2026
c) główny wskaźnik determinujący ceny energii na rynku SPOT
– Warsztaty obliczeniowe – prognozowanie ceny profilu PV dla lipca 2024 r. –  punktem odniesienia – lipiec 2023 r.

3. Określenie ceny aukcyjnej w aukcji 2023 r. dla instalacji PV o mocy do 1 MWp – warsztaty – obliczenia (nakłady inwestycyjne CAPEX 3,2 mln zł i koszty operacyjne OPEX- 75 tys./zł/rok)

– elementy analizy finansowej energetycznych projektów inwestycyjnych
– wskaźniki efektywności inwestycji NPV, IRR, prosta stopa zwrotu – jako narzędzia oceny i wskaźniki wykorzystywane przez banki finansujące PV
– omówienie założeń do modelu finansowego
– wartość rezydualna projektu
– determinanty opłacalności – CAPEX, OPEX, koszty finansowe, wymagana stopa zwrotu
– analiza modelu finansowego – Model finansowy Farma PV format PDF (aukcja 2023) – otrzymują uczestnicy szkolenia – opcja rozszerzona 1

4. Opłacalność projektów PV i magazynów energii – case study – farma PV o mocy 1 MW i magazyn energii o pojemności ……..? MWh

– zasady formalno-prawne funkcjonowania wielkoskalowych magazynów energii
– koncepcja współpracy farmy fotowoltaicznej z magazynem energii – kiedy magazynować, w jakich godzinach, a kiedy oddawać, sprzedawać energię
– mapowanie produkcji z generacji on-shore dla 24 godzin doby każdego miesiąca roku kalendarzowego
– zasady doboru mocy i pojemności magazynu energii do mocy farmy PV
– dobór pojemności magazynu i jego mocy – warsztaty obliczeniowe
– koszt 1 cyklu dla magazynów energii przy wykorzystaniu metody kosztów uśrednionych LCOE (levelizde cost of electricity)
– profil produkcji PV, a ilość możliwych cykli w układzie dziennym i rocznym
– CAPEX i OPEX dla wzorcowego magazynu o pojemności 1 MWh i mocy 1 MW
– DSR ( Demand Side Response) SSR (Supply Side Response) – usługa redukcji podaży, a farma PV i magazyn energii jako dodatkowy przychód
– analiza modelu finansowego – Model finansowy PV + Magazyn energii, format PDF – otrzymują uczestnicy szkolenia – opcja rozszerzona 2

5. Cable pooling – łącze dla systemów hybrydowych PV + On-shore (wiatr) + magazyn energii

– istota cable pooling – wg ustawy o OZE sierpień 2023 r.
– małe jest piękne, czyli turbiny wiatrowe o mocy 50 kW – formalno-prawne aspekty instalacji na farmach PV
– zasady doboru ilości turbin wiatrowych o mocy 50 kW – do przyłącza o mocy 1,0 MW farmy PV
– CAPEX i OPEX i koszty uśredniony LCOE (levelized cost of electricity)  – dla turbiny wiatrowej 50 kW
– mapowanie produkcji z generacji on-shore dla 24 godzin doby każdego miesiąca roku kalendarzowego
– analiza opłacalności – układu hybrydowego farma PV o mocy 1,0 MW, 5×50 kW wiatr (on-shore) i magazyn energii o pojemności …….? MWh
– analiza modelu finansowego – Model finansowy hybryda (PV + On-shore + Magazyn energii), format PDF – otrzymują uczestnicy szkolenia – opcja rozszerzona 3

6. Podsumowanie i dyskusja – warunki opłacalności farm PV, magazynów energii oraz małych instalacji on-shore, cena aukcyjna dla PV 2023 r.

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu OZE i finansów firmy. Działał w przemyśle jako członek zarządu ds. finansowych mi. w OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy Excellent S.A. Od ponad 14 lat związany z branża energetyczną. Dla energetyki opracował ponad 50 studiów wykonalności dla różnych rozwiązań energetycznych począwszy od instalacji PV (naziemne i dachowe), On-shore, biogazowni, magazynów energii czy rozwiązań związanych z gospodarką wodorową. Prowadzi badania w zakresie popytu i podaży dla rynku energii elektrycznej, kosztów uśrednionych (LCOE) dla różnych źródeł OZE i konwencjonalne. Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii mi. NORD POOL. Zajmuje się modelowaniem cen energii elektrycznej na rynku SPOT – opracował model prognostyczny do prognoz cen miesięcznych energii elektrycznej SPOT-12M dla indeksu TGeBASEm oraz model EPF-TGe24 do prognoz cen godzinowych dla indeksu TGe24 TGE w Warszawie. W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia:

Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT w 2023 r. i 2024 r.

Szkolenie online – 19 września i 3 października 2023 r. – kiedy kupować, kiedy sprzedawać energię elektryczną

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>>> 

Zarządzanie energią elektryczną – Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze

Szkolenie online  – 19 października 2023 r. – cable pooling i linia bezpośrednia, nowe rozwiązania

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>>>

TGE – Towarowa Giełda Energii – ceny, trendy, prognozy

Szkolenie online – 17 października 2023 r. – nowe oblicze rynków RDN i SPOT

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>>>

 

Raporty rynkowe – z prognozą cen na rynku SPOT

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi raportami rynku energii, które zawierają prognozy 6- i 12-miesięczne cen na rynku SPOT. Nowością w naszych analizach jest format aktywnego Excela – do samodzielnych analiz opłacalności projektów energetycznych – sprawdź tutaj.

Opcje promocyjne:

– 15 proc. rabatu przy zakupie dwóch szkoleń i 10 proc. rabatu przy wpłacie na 10 dni przed szkoleniem.
– Do każdego szkolenia Raporty prognostyczne SPOT-6M i SPOT-12M w nowej atrakcyjnej cenie – zapytaj o cennik.
– Uczestnicy wpłacający 100 proc. kwoty inwestycji na pięć dni przed szkoleniem otrzymają 5 proc. rabatu.
– Dla dwóch osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5 proc. rabatu – możliwość sumowania rabatu do 8 proc.

Zgłoszenia i zapytania należy kierować na adres:

mail: biuro@finansetf.pl

tel. +48 601 518 079

www.doradcapv.pl

 

artykuł sponsorowany

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA