Innowacje Energi. M.in. pionowe wiatraki i magazyny energii

Innowacje Energi. M.in. pionowe wiatraki i magazyny energii
Energa press

Prace nad własną baterią, inteligentnymi licznikami czy pionowymi siłowniami wiatrowymi zapowiedział prezes Energi Daniel Obajtek podczas konferencji poświęconej innowacjom. Spółka powołała dedykowaną jednostkę badawczo-rozwojową, która na terenie Politechniki Gdańskiej będzie rozwijać nowe technologie.

Energa zapewnia, że powołane Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya (CBRF) będzie głównym narzędziem realizacji jej strategii innowacji przyjętej na lata 2017-2020 z perspektywą ponad rok 2025. Spółka zapewnia, że jest jedną z pierwszych grup elektroenergetycznych w Polsce, która utworzyła taką jednostkę. Będzie ona zlokalizowana w LINTE^2 – jak zapewnia Energa – unikalnym w skali europejskiej, najnowocześniejszym laboratorium elektroenergetycznym w Polsce, przy Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

 Powołane przez nas Centrum im. Faradaya oraz współpraca z Politechniką Gdańską zmienią oblicze naszej Grupy i uczelni. Wspólnie stworzymy wzorową platformę współpracy nauki i przemysłu oraz centrum kompetencji innowacyjnych dla całej Grupy Energa wykorzystując polską technologię oraz polską myśl techniczną. W kręgu naszego zainteresowania leżą m.in. prace, dzięki którym możemy stworzyć prototypy baterii, inteligentnych liczników czy pionowych turbin wiatrowych, które są o wiele mniej uciążliwe niż te tradycyjne – komentuje Daniel Obajtek, prezes Energa SA.

REKLAMA

Jak zapewnia Energa, CBRF ma być miejscem współpracy i wymiany wiedzy między środowiskami naukowymi, a przemysłem, dlatego wybrano wyjątkową lokalizację. Znajduje się ona w budynku supernowoczesnego laboratorium LINTE^2 na Politechnice Gdańskiej. 

Do zadań CBRF będzie należała także m.in. współpraca ze spółkami z Grupy w obszarze B+R+I i realizacja projektów badawczo-rozwojowych na rzecz Grupy Energa. CBRF ma inicjować projekty w obszarze B+R+I i pozyskiwać pieniądze na działalność badawczo-rozwojową od podmiotów zewnętrznych. Centrum będzie działać w modelu otwartych innowacji, wykorzystując potencjał partnerstw z podmiotami zewnętrznymi – start-upami, uniwersytetami czy jednostkami badawczymi.

REKLAMA

Działania badawczo-rozwojowe prowadzone głównie przez Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya mają dotyczyć rozwijania technologii inteligentnych sieci, magazynowania energii i stabilizacji sieci, usług systemowych dla operatorów sieciowych, zwiększenia elastyczności i efektywności wytwarzania energii, a także rozwoju systemów diagnostycznych.

Grupa Energa ma przeznaczyć na B+R w najbliższych latach średniorocznie 2 proc. CAPEX, czyli ok. 40 mln zł. Spółka zapewnia, że powołanie CBRF pozwoli zaoszczędzić w optymalnym przypadku ok. 2,3 mln zł rocznie z tytułu samej ulgi na B+R. Strategia Energi zakłada, że poziom wydatków na B+R/EDITDA ma wzrosnąć do poziomu 1,5 proc. w roku 2020, aby osiągnąć poziom 2,5 proc. w roku 2025.

Spółka zapewnia, że proces jej rozwoju ma się opierać na pięciu filarach – rozwoju niezawodnej sieci dystrybucyjnej, świadczeniu usług wspomagających sprzedaż energii elektrycznej swoim odbiorcom w obszarze zarządzania dostawami i użytkowania energią, rozwoju mocy produkcyjnych energii elektrycznej, w tym kogeneracji, wdrażaniu nowych metod zarządzania majątkiem Grupy w oparciu o innowacyjne technologie oraz rozwiązania informatyczne, celem efektywnego wykorzystania zasobów lokalnych oraz nabycia know how w obszarze nowych technologii energetycznych, a także na badaniach, które mają być realizowane na zasadach joint venture oraz bezgotówkowo.

– Innowacyjne pomysły będą przechodziły przez sito oceny. W pierwszym kroku oceniana będzie spójność inicjatywy z celami strategicznymi Grupy Energa, następnie z udziałem Rady Naukowo-Technicznej ds. Innowacji zostanie dokonana ocena realności technicznej pomysłu. Kolejnym krokiem będzie ocena potencjału ekonomicznego projektu, tj. jego zdolności do powiększenia przychodów lub ograniczenia kosztów. Pomysły, które pozytywnie przejdą powyższą selekcję, trafią do Centrum Badawczo-Rozwojowego im. M. Faradaya. Zostanie dla nich przeprowadzona dokładna analiza wykonalności przed podjęciem decyzji o realizacji projektu – komentuje Energa.

red. gramwzielone.pl