Magazynowanie wodoru z szansą na dofinansowanie z NCBiR

Magazynowanie wodoru z szansą na dofinansowanie z NCBiR
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski. Fot. NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczyna realizację programu dotyczącego magazynowania wodoru. Jego celem jest opracowanie nowatorskiego, mobilnego zbiornika wodoru z przeznaczeniem do wykorzystania z ogniwami paliwowymi.

Jak podkreśla NCBR, prace badawczo-rozwojowe nad sposobami magazynowania wodoru i wykorzystania go do zasilania ogniw paliwowych są szansą na nowy etap w rozwoju technologii przyjaznych środowisku, a opracowane rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie m.in. w bezemisyjnych środkach transportu, jako mobilne źródła prądu elektrycznego, czy w technologiach służących magazynowaniu energii elektrycznej pochodzącej z OZE. 

Program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczący magazynowania wodoru to kolejna nasza inicjatywa, mająca na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, czystych technologii, które dzięki powszechnemu zastosowaniu istotnie przyczynią się do poprawy jakości życia Polaków – powiedział dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski. 

REKLAMA
REKLAMA

Nowy program NCBR będzie realizowany do 2021 roku, a jego planowany budżet to ponad 30 mln zł. Podobnie jak dwa już uruchomione programy NCBR nowego typu, jest on prowadzony w modelu „problem-driven research”, w którym kluczowe ma być zorientowanie na rozwiązanie konkretnego problemu, stanowiącego barierę rozwoju obecnie stosowanych rozwiązań.

Pierwszym etapem realizacji programu jest dialog techniczny. Jego celem będzie dostarczenie NCBR informacji, które pozwolą doprecyzować warunki programu, w tym wymagania dotyczące wniosków i kryteria ich oceny. NCBR do rozmów zaprosi zarówno podmioty, które chciałyby się zająć opracowaniem nowej technologii, jak i te, które mogłyby ją wykorzystać. 

Program „Magazynowanie wodoru” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu „Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych”.

red. gramwzielone.pl