Pol-Stor-En: polskie konsorcjum opracuje baterie przyszłości

Pol-Stor-En: polskie konsorcjum opracuje baterie przyszłości
Powołanie konsorcjum Pol-Stor-En. Fot. Ministerstwo Energii

Tylko dzięki współpracy trzech sektorów: rządowego, naukowego oraz biznesowego możliwy będzie rozwój elektromobilności oraz rozpoczęcie produkcji baterii w Europie powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas uroczystości zawiązania polskiego konsorcjum naukowego Pol-Stor-En przez siedem jednostek naukowych.

W skład konsorcjum naukowego Pol-Stor-En weszły Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Metali Nieżelaznych, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski.

Głównym zadaniem konsorcjum Pol-Stor-En jest zwiększenie potencjału naukowego dla rozwoju magazynowania energii oraz współpraca z przemysłem, której głównym zadaniem będzie opracowywanie nowych rozwiązań w tej dziedzinie.

REKLAMA

Szef resortu energii podkreślił, że zawiązanie Pol-Stor-En wpisuje się w założenia opracowanych w ME dokumentów strategicznych, takich jak Plan Rozwoju Elektromobilności i Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych. Jest to również działanie komplementarne z projektami unijnymi.

W wydarzeniu, które odbyło się wczoraj w siedzibie ME, wzięli również udział minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz wiceminister energii Michał Kurtyka, który powołanie takiego konsorcjum zapowiedział ostatnio w Brukseli podczas spotkania zmierzającego do stworzenia podstaw unijnego przemysłu produkcji ogniw i baterii w ramach tzw. EU Battery Alliance.

REKLAMA

Dzisiejsza umowa to przykład na to, że Polska może brać aktywny udział w tym projekcie i jest gotowa do współpracy na rzecz rozwoju technologii magazynowania energii i budowy w Europie silnej branży produkcji baterii do samochodów elektrycznych – powiedział wiceminister Kurtyka, zapewniając, że dysponujemy również zapleczem surowcowym niezbędnym do produkcji akumulatorów, a polscy przedsiębiorcy mają potencjał do angażowania się w rozwój tego sektora.

Wiceszef resortu energii poinformował, że obecnie w Europie mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją, w której wiele instytutów, firm badawczo-rozwojowych, a także uniwersytetów, prowadzi liczne badania nad komponentami do baterii, często ich ze sobą nie konsultując. 

– Niezbędne jest zatem połączenie sił i wypracowanie kompleksowego produktu, który będzie mógł być wykorzystany przez przemysł. Współpraca konsorcjum naukowo-badawczego Pol-Stor-En z biznesem zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu, a tym samym komercjalizację wyników prac – uzasadnił.

W ocenie minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz elektromobilność to światowy trend, a Polska chce być jednym z europejskich liderów w tej branży.

– Dlatego tworzymy jak najlepsze warunki dla rozwoju tego sektora w naszym kraju. Potencjał mamy ogromny i chcemy go jak najlepiej wykorzystać. Dzisiejsze wydarzenie, jakim jest zawiązanie polskiego konsorcjum naukowego, które będzie pracować nad stworzeniem polskiej baterii do pojazdów elektrycznych, przybliża nas do osiągnięcia tego ambitnego celu. Elektromobilność to nie tylko jedno z lekarstw na zanieczyszczenie powietrza. Jest przede wszystkim szansą na rozwój polskich przedsiębiorców i naszej gospodarki – wskazała minister.

red. gramwzielone.pl