M. Kurtyka: wodór to technologia, której należy się przyglądać

M. Kurtyka: wodór to technologia, której należy się przyglądać
Wiceminister energii Michał Kurtyka. Fot. Ministerstwo Energii

Przedstawiciele Ministerstwa Energii gościli w Japonii, przyglądając się tamtejszemu przemysłowi pracującemu nad technologiami magazynowania energii oraz nad alternatywnymi napędami pojazdów.  Baterie odgrywają dziś kluczową rolę w trwającej rewolucji przemysłowej. Dlatego też polskie uczelnie i firmy aspirują do tego, aby stanowić istotną część sektora zapewniał w Japonii wiceminister energii Michał Kurtyka.

W Japonii wiceminister energii Michał Kurtyka przekonywał, że polska gospodarka posiada potencjał do rozwijania technologii bateryjnych.

Delegacja Ministerstwa Energii w Japonii m.in. odwiedziła fabrykę produkującą ogniwa do baterii litowo-jonowych, a także targi International Rechargeable Battery Expo. – Jestem przekonany, że kompetencje, które posiadamy i rozwijamy w Polsce, dają nam szansę na stworzenie zaawansowanej technologicznie fabryki jak ta, którą mieliśmy okazję zobaczyć – stwierdził później wiceminister energii Michał Kurtyka.

REKLAMA

W Japonii wiceminister Kurtyka zapewniał, że Polska jest gotowa do współpracy na rzecz rozwoju technologii magazynowania energii, a nasz kraj konsekwentnie realizuje swój program rozwoju transportu nisko i zeroemisyjnego, chcąc w ten sposób stać się jednym z liderów europejskiego rynku elektromobilności.

Zapewniał przy tym, że nasz kraj dysponuje zapleczem surowcowym niezbędnym do produkcji akumulatorów.

REKLAMA

– W Polsce działają już firmy, które wytwarzają akumulatory jako produkt końcowy. Z rozwiązań tych korzystają nie tylko rodzimi producenci, ale i zagraniczne marki. Polskie ośrodki naukowe prowadzą liczne badania dotyczące konwersji energii i elektrochemii stosowanej. Pozwalają one na opracowanie nowych technologii akumulatorów oraz produkcję ogniw – zapewniał wiceszef ME.

Członkowie polskiej delegacji uczestniczyli także w XIV edycji International Hydrogen & Fuel Cell Expo. Jak zapewnia ME, są to największe na świecie targi dotyczące sektora wodoru i ogniw paliwowych.

Wiceminister Kurtyka docenił potencjał technologii wodorowej w zakresie napędu pojazdów. – Wystarczy przeanalizować podstawowe dane dotyczące samochodów napędzanych tym alternatywnym paliwem. Zasięg tego typu pojazdu to nawet 550-700 km. Czas „tankowania” można zamknąć w 3 minutach. I co najważniejsze – auto nie emituje żadnych zanieczyszczeń. Co więcej, jedynym „nadprogramowym” efektem generowania prądu jest w tym wypadku wyłącznie woda. Jest to zatem technologia, której należy się przyglądać z uwagą – ocenił.

Samochody napędzane takimi paliwami, jak gaz, wodór czy energia elektryczna, stają się coraz częstszym widokiem na naszych ulicach. Stąd też nasza obecność na targach. Chcemy poznać najnowsze technologie i trendy, a także zebrać doświadczenia, aby móc w naszym kraju nadać impuls do rozwoju nowej innowacyjnej gałęzi przemysłu oraz stworzyć konkurencyjny rynek dla pojazdów napędzanych jednostkami alternatywnymi – serwis prasowy ME cytuje wiceministra Kurtykę.

red. gramwzielone.pl