REKLAMA
 
REKLAMA
 

Podejmę współpracę – kotłownia wodorowa małej mocy

E-mail
golebiewski.h2@gmail.com

Celem jest stworzenie opomiarowanej instalacji pilotażowej niskociśnieniowego kotła wodorowo-tlenowego o mocy grzewczej nie wyższej niż 20 kW(t); instalacja sprzężona z OZE i magazynem energii elektrycznej.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA