REKLAMA
 
REKLAMA
 

Szukamy wykonawców – strona AC – instalacje PV o mocy powyżej 50 kWp

Telefon
733 000 452
E-mail
rafal.glazewski@helioexpert.pl

Helioexpert S.A firma z 13-letnim doświadczeniem na rynku fotowoltaicznym szuka podwykonawców do wykonywania prac instalacyjnych strony AC przy instalacjach PV o mocy powyżej 50 kWp.
Prace montażowe wykonywane zgodnie z przedłożonym projektem wykonawczym uzgodnionym przez dane OSD.
– Budowa tras kablowych SN/nN;
– Budowa stacji transformatorowych wraz z podłączeniem do istniejących sieci elektroenergetycznych;
– Montaż rozdzielnic i szaf sterowniczych (telemechanika- EAZ);
– Wymiana przekładników prądowych/napięciowych, dostosowanie układów pomiarowych zgodnie z WP i projektem wykonawczym;
– Konfiguracja zainstalowanych urządzeń z wewnętrznym systemem monitoringu oraz systemem SCADA (OSD)
– Uruchomienie instalacji, przeprowadzenie odbiorów wykonanych robót oraz prób z operatorem sieci.

Realizujemy inwestycje na terenie całej Polski.

Wymagane doświadczenie przy realizacji tego typu inwestycji.
Zapraszamy do kontaktu

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA