Sunny Horizon ze spotkania w NFOŚiGW: "Prosument" bez kredytu bankowego?

Sunny Horizon ze spotkania w NFOŚiGW: "Prosument" bez kredytu bankowego?
Gramwzielone.pl (c)

{więcej}Jak donosi Sunny Horizon ze śniadania prasowego w NFOŚiGW, trwają ostatnie ustalenia z wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska na temat ich zaangażowania w programie „Prosument”. Ich udział w „Prosumencie” może pozwolić potencjalnym beneficjentom programu korzytającym z bezzwrotnej dotacji na ominięcie procedury kredytowej, a więc i na obniżenie kosztów udziału w programie. 

Jak podaje Sunny Horizon, powyższe nie wyklucza oczywiście udziału w „Prosumencie” banku lub konsorcjum banków, które będą przyznawać w ramach „Prosumenta” niskooprocentowane kredyty. Procedura i harmonogram wyboru banku lub konsorcjum banków, które zostaną zaangażowane w „Prosumenta”, pozostają bez zmian. 

Jak ponadto informuje SunnyHorizon powołując się na informacje przekazane przez NFOŚiGW, dotychczasowa realizacja programu 45-procentowej dopłaty do kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych przyczyniła się do utworzenia w dodatkowych 35 tysięcy miejsc pracy w polsce. 

REKLAMA
REKLAMA

Na dzisiejszym spotkaniu w NFOŚiGW pojawiła się ponadto informacja o przymiarkach Ministerstwa Gospodarki do przygotowania niezależnego od programów realizowanych przez NFOŚiGW programu wsparcia mikroinstalacji OZE. W programie tym może zostać wykorzystany mechanizm bezzwrotnej pomocy, tak jak będzie miało to miejsce w przypadku „Prosumenta”.

Podczas dzisiejszego spotkania wiceminister resortu środowiska Janusz Ostapiuk, nowy przewodniczący rady nadzorczej NFOŚiGW zapowiedział jeszcze bardziej ścisłą współpracę z BOŚ Bankiem, z którym chcą realizować innych projektów.

Więcej informacji na temat dzisiejszego spotkania, w tym na temat odpowiedzi na zadane przez czytelników portalu Gramwzielone.pl pytania, opublikujemy w poniedziałek. Wszystkie pytania zebrane od Państwa zostały przekazane do NFOŚiGW i w najbliższym czasie Fundusz powinien udzielić na nie odpowiedzi, o czym poinformujemy na portalu Gramwzielone.pl.

gramwzielone.pl we współpracy z Sunny Horizon