PGE potwierdza lepszy wynik w segmencie OZE

Polska Grupa Energetyczna podała finalne wyniki finansowe i operacyjne za 2018 rok. Korzystnie wpłynął na nie segment wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, chociaż skala biznesu OZE w największym polskim koncernie energetycznym pozostaje nadal mała w porównaniu do konwencjonalnego wytwarzania PGE, a potencjał odnawialnych źródeł w Grupie praktycznie nie zmienił się od końca 2015 r.

Skonsolidowany zysk operacyjny Polskiej Grupy Energetycznej, powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA), w 2018 r. wyniósł 6,4 mld zł i był o 17 proc. niższy niż rok temu. Jak tłumaczy PGE, niższa EBITDA rto efekt wysokiego poziomu bazowego, będącego efektem ujęcia w ubiegłym roku przychodów z tytułu korekty końcowej KDT w wysokości 1,2 mld zł.

Wynik powtarzalny za ubiegły rok, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, wyniósł 6,7 mld zł, czyli o 3 proc. więcej niż rok temu.

REKLAMA

Największy udział w zysku EBITDA Grupy w 2018 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej (w tym PGE Energia Ciepła), który wypracował ponad 2,9 mld zł (4,1 mld zł w roku 2017). Segment Dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem blisko 2,5 mld zł (2,3 mld zł w roku 2017). Segment Obrotu wygenerował 263 mln zł (811 mln zł w roku 2017), a segment Energetyki Odnawialnej wypracował wynik EBITDA na poziomie 463 mln zł, czyli o 99 mln zł wyższym niż osiągnięty w roku 2017.

W 2018 r. Grupa PGE wyprodukowała ogółem 65,9 TWh energii elektrycznej, czyli 16 proc. więcej niż w 2017 r. 39 TWh, czyli niemal dokładnie tyle samo, co w ubiegłym roku, pochodziło z węgla brunatnego. Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 20,7 TWh, co oznacza wzrost o 67 proc. w stosunku do okresu bazowego.

Oznacza to, że udział węgla w miksie wytwarzania energii elektrycznej PGE wyniósł w ubiegłym roku 91,6 proc.

REKLAMA

Jak zaznacza PGE, wyższa generacja w raportowanych wynikach za 2018 r. to efekt uwzględnienia pracy przejętych elektrociepłowni (EC Kraków, EC Gdańsk, EC Gdynia, EC Wrocław, EC Czechnica), które łącznie wyprodukowały 2,81 TWh, a także Elektrowni Rybnik, która wyprodukowała 4,55 TWh.

O 44 proc. wzrósł wolumen produkcji z gazu, który w 2018 r. wyniósł 4,12 TWh. Na wynik ten wpłynęły również włączone do raportowania aktywa PGE Energia Ciepła (EC Toruń, EC Zielona Góra, EC Zawidawie), które łącznie wyprodukowały 1,46 TWh.

Spółka na razie nie podała, ile energii wytworzyła w ubiegłym roku ze swoich źródeł odnawialnych.

Zgodnie z opublikowaną 15 lutego opinią kredytową agencja Fitch Ratings utrzymała rating długoterminowy dla PGE na poziomie „BBB+” z perspektywą stabilną.

Jak wylicza spółka, najnowszy rating uwzględnia prognozowane przychody z rynku mocy, przeniesienie wyższych cen uprawnień do emisji CO2 w hurtowych cenach energii elektrycznej, zaawansowany etap budowy nowych bloków energetycznych w elektrowniach w Opolu i Turowie oraz rozwój PGE w sektorze ciepłownictwa.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o