Cyberbezpieczeństwo w energetyce. Wygraj wejściówki na szkolenie

Cyberbezpieczeństwo w energetyce. Wygraj wejściówki na szkolenie
CBE

Zapraszamy na szkolenie „Dyrektywa NIS i ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Nowe obowiązki dla podmiotów w sektorze: energetyki, paliw i gazu”, które odbędzie się w dniu 27 marca 2019 roku w Warszawie. Dla czytelników portalu Gramwzielone.pl mamy nieodpłatne wejściówki.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeńswa, która weszła w życie w sierpniu 2018 roku dostosowała nasz porządek prawny do wymogów Dyrektywy NIS (Network and Information Systems Directive). Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych stało się tym samym nowym obowiązkiem prawnym dla przedsiębiorców działających  w strategicznych sektorach polskiej gospodarki tj. m.in.: elektroenergetycznym, paliw i gazu.

Na podmioty z tych branż nałożono największy zakres obowiązków jako na tzw. operatorów usług kluczowych. Przedsiębiorcy będą zobligowani do:

REKLAMA

  • wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem w tych systemach informacyjnych, które wykorzystują do realizacji usług zakwalifikowanych jako kluczowe
  • przeprowadzenia analizy ryzyka i przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji.
  • wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa technicznego w ich sieciach IT i OT.
  • dostosowania struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i wdrożenia odpowiedniego systemu monitorowania incydentów

Czasu jest niewiele, a wyzwań sporo. Dlatego też prezentujemy Państwu specjalistyczne szkolenie „Dyrektywa NIS i ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Nowe obowiązki dla podmiotów w sektorze: energetyki, paliw i gazu”, które odbędzie się w dniu 27 marca 2019 roku w Warszawie. 

Wydarzenie realizujemy we współpracy merytorycznej z ekspertami Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy oraz firmy NASK SA.

Uczestnictwo w wydarzeniu pomoże Państwu:  zapoznać się z metodologią działania przy dostosowaniu przedsiębiorstwa do nowych obowiązków, w zdiagnozowaniu sytuacji Państwa firmy i przygotowaniu jej do podjęcia konkretnych działań operacyjnych.

Szczegółowy wykaz podmiotów objętych obowiązkami oraz informacje o szkoleniu znajdują się pod TYM LINKIEM.

REKLAMA

Więcej informacji na stronie www.cbepolska.pl oraz pod nr telefonu 22 82 77 123 lub pod adresem e-mail biuro@cbepolska.pl

Konkurs

Dla czytelników portalu Gramwzielone.pl organizator przewidział pulę 10 nieodpłatnych zaproszeń do uczestnictwa w szkoleniu. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie konkursowe:

Jak nazywa się polski organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa dla sektora energetycznego?

Odpowiedź należy przesłać na adres e-mail Iryna.Zahladko@cbepolska.pl w terminie do końca poniedziałku 18.03.2019 r.

Każdy z biorących udział w konkursie otrzyma wiadomość zwrotną najpóźniej we wtorek 19.03.2019 r. O przyznaniu wejściówek zdecyduje kolejność wysłanych, poprawnych odpowiedzi.


artykuł sponsorowany