Enea traci na ustawie „prądowej”

Enea traci na ustawie "prądowej"
Fot. Enea

Informując o aktualizacji wstępnych wyników finansowych za 2018 rok, Enea przekazała informację o wykonaniu rezerwy, która ma być efektem obowiązującej od początku tego roku ustawy zamrażającej ceny energii dla odbiorców końcowych.

Enea zaktualizowała podane wcześniej szacunki wyników finansowych za ubiegły roku. Powodem jest zawiązanie rezerwy w wysokości 79 mln zł, która uwzględnia szacunkowy wpływ ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Ta ustawa, mająca uchronić odbiorców końcowych przez wzrostem kosztów energii mogącym wynikać z notowanego w ubiegłym roku wzrostu cen energii w hurcie, zakłada m.in. zamrożenie na ubiegłorocznym poziomie stawek za energię sprzedawaną odbiorcom końcowym.

REKLAMA

Konieczność utrzymania ubiegłorocznych cen energii przy jednoczesnym wzroście kosztów zakupu energii na rynku hurtowym uderza w spółki obrotu państwowych koncernów energetycznych.

Jednocześnie sprzedawcy energii mają skorzystać z rekompensat finansowanych ze sprzedaży przez Polskę posiadanych uprawnień do emisji CO2. Do wdrożenia tego mechanizmu konieczne jest jednak wdrożenie odpowiedniego rozporządzenia Ministerstwa Energii (na razie został opublikowany projekt).

REKLAMA

Enea zapewnia, że w nawiązaniu do przekazanego do konsultacji publicznych w ubiegłym tygodniu projektu rozporządzenia w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia, oszacuje wpływ na wyniki grupy kapitałowej po ogłoszeniu tego dokumentu w wersji ostatecznej.

Zgodnie z przedstawionymi przez Eneę najnowszymi szacunkami, przychody Enea SA za 2018 rok ze sprzedaży netto wyniosły 4 702 mln zł, EBITDA była ujemna (-142 mln zł), EBIT również (-145 mln zł), natomiast Enei udało się wypracować zysk netto na poziomie 727 mln zł.

Natomiast na poziomie Grupy Kapitałowej Enea wypracowano w ubiegłym roku przychody na poziomie 12 673 mln zł (wobec 11 406 mln zł w roku 2017), EBITDA wyniosła 2 348 mln zł (2 684 mln zł w roku 2017), a zysk netto sięgnął 751 mln zł w stosunku do zysku na poziomie 1 165 mln zł wypracowanego rok wcześniej.

Ostateczne wyniki za 2018 r. zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Enea oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enea S.A. za rok 2018, których publikację zaplanowano na 21 marca.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.