Nabory wniosków o dotacje na OZE w roku 2019

Nabory wniosków o dotacje na OZE w roku 2019
Fotolia

Nowe nabory wniosków o dotacje na projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii możliwe są jeszcze w roku 2019.

Ustawowe wsparcie dla instalacji OZE służących wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplne – a także wsparcie w formie dotacji skierowane na przedsięwzięcia polegające na budowie instalacji fotowoltaicznych w ramach trwającej perspektywy 2014-2020 – to podstawowe elementy warunkujące realizację tego rodzaju inwestycji.

Odnawialne źródła energii to szansa na rozwój regionów i społeczności lokalnych oraz na poprawę ochrony środowiska. Instalacje odnawialnych źródeł energii coraz częściej stanowią alternatywę dla energetyki konwencjonalnej w zakresie zaspakajania potrzeb na energię w budynkach mieszkalnych, zakładach produkcyjnych lub gospodarstwach rolnych.

REKLAMA

Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii (o mocy do 50 kW) przy dodatkowym wsparciu mogą przynosić wymierne korzyści ich właścicielom. Instalacje fotowoltaiczne, zależnie od mocy, mogą zaspokajać potrzeby własne w zakresie energii elektrycznej lub stanowić zaplecze dla działalności polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej.  

Pomocne może być w tym zakresie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Niektóre województwa planują jeszcze w tym roku nabory wniosków o unijne dotacje na przedsięwzięcia z zakresu produkcji energii odnawialnej..

Nabory przewidziano m. in. w nowym harmonogramie na 2019 r. w regionalnym programie operacyjnym woj. lubelskiego.

Dla działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” dodano nabór z terminem ogłoszenia na lipiec. Natomiast dla działania 4.2 „Produkcja energii z OZE” w przedsiębiorstwach dodano nabór z terminem ogłoszenia na grudzień 2019 r., a dla działania 5.1 „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw” dodano nabór z terminem ogłoszenia na sierpień br.  

Szansę po raz kolejny będą mieć przedsiębiorcy i jednostki samorządowe zgłaszające projekty obejmujące budowę nowej infrastruktury OZE, ale i rozbudowę istniejących instalacji, związaną ze zwiększeniem ich mocy.

REKLAMA

Inwestorzy będą mogli ubiegać się maksymalnie o 80 proc. dofinansowania do wydatków kwalifikowanych.

Kontakt

SIGMA FINANCE Sp. z o.o.

00-401 Warszawa, ul.  Aleja 3-go Maja 5/57

Biuro Inwestycji OZE i Projektów Unijnych w Lublinie

www.sigmafinance.pl

e-mail: sigmafinance@sigmafinance.plartykuł sponsorowany