Enea z dotacją na przyłączanie OZE

Enea z dotacją na przyłączanie OZE
Fraunhofer ISE

Spółka Enea Operator pozyskała kolejną unijną dotację na projekt zakładający zwiększenie możliwości odbioru energii ze źródeł odnawialnych. Wartość projektów realizowanych przez Eneę Operator przy udziale unijnego dofinansowania przekracza już 450 mln zł.

Inwestycje w sieć Enea Operator, na które spółka pozyskała teraz unijne dofinansowanie, zostaną przeprowadzone na terenie województwa wielkopolskiego.

Projekt obejmuje przebudowę trzech stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia na średnie. Przebudowane zostaną stacje Czarnków, Piastowice oraz Fałkowo.

REKLAMA

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.2 „Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie projektu „Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa wielkopolskiego” przewiduje prawie 8 mln zł dofinansowania. Całkowita wartość planowanych inwestycji to ponad 23 mln zł brutto.

Wcześniej, pod koniec 2018 roku, Enea Operator podpisała kolejną umowę na dofinasowanie rozwoju infrastruktury sieciowej pod kątem przyłączania OZE. Chodzi o dofinansowaną ze środków RPO woj. lubuskiego przebudowę ponad 150 km napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia na kablowe oraz przebudowę ośmiu stacji transformujących średnie napięcie na niskie. 

Realizacja inwestycji będzie się odbywać w ramach dwóch zadań obejmujących północną oraz południową część województwa. Projekt obejmie w sumie 24 gminy. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 36 mln zł. Uzyskane dofinansowanie to 15 mln zł.

REKLAMA

Umowa zawarta 28 grudnia ub.r. z Marszałkiem Województwa Lubuskiego była już 25. umową o dofinansowanie projektów inwestycyjnych Enei Operator w obecnej perspektywie budżetowej UE, zwiększającą łączną wartość dofinansowanych inwestycji do 455 mln zł, w tym 270 mln zł to suma pozyskanych dotacji.

W sieci Enea Operator w ostatnim czasie pojawia się zwłaszcza coraz więcej mikroinstalacji OZE.

Jak wynika z informacji zebranych przez portal Gramwzielone.pl, w ubiegłym roku Enea Operator przyłączyła do sieci 2,57 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 19,29 MW wobec 1,8 tys. mikroinstalacji o mocy 12,88 MW przyłączonych w roku 2017.

W sumie na koniec ubiegłego roku w sieci tego operatora systemu dystrybucyjnego pracowało ponad 6,8 tys. mikroinstalacji o całkowitej mocy 48 MW.

W ubiegłym roku w sieci Enei Operator pojawiło się ponadto 40 większych źródeł OZE, o jednostkowej mocy przekraczającej 50 kW. Ich łączna moc wyniosła ok. 40 MW. W tym 26 źródeł o łącznej mocy 20,64 MW przyłączono wyłącznie w ostatnim kwartale 2018 r.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.