II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
Indhslf72 flickr cc-by-2.0

{więcej}Konieczne działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej wymagają strategicznego podejścia obejmującego zależności pomiędzy wszystkimi jej obszarami. Modernizacja w energetyce powinna być powiązana ze zmianami w rolnictwie i transporcie, a modernizacja transportu musi się łączyć z nowym podejściem do budownictwa i rozwoju miast. Tegoroczne II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej zdominuje tematyka poprawy efektywności energetycznej w trzech obszarach – budownictwie, energetyce i transporcie.   
 
Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przygotowywany przy wsparciu  Społecznej Rady ds. rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, jest jednym z 8 strategicznych programów polskiego rządu – fundamentalnym dla wszystkich działów naszej gospodarki i środowiska. Wspiera on m.in. proces poprawy efektywności energetycznej w miastach i gminach oraz wśród krajowych przedsiębiorstw, która docelowo dotyczyć będzie praktycznie wszystkich obszarów gospodarki począwszy od przedsiębiorstw energetycznych a skończywszy na gospodarstwach domowych. Nierozerwalnie wiązać się ona będzie z poprawą i ujednoliceniem poziomu infrastruktury technicznej. Aby przyspieszyć proces wdrażania gospodarki niskoemisyjnej określone powinny zostać poziom jej energochłonności (co wiąże się z wyznaczeniem celu na 2050 r. oraz celów pośrednich) oraz inne działania niezbędne do sfinalizowania tego założenia. Decydujące znaczenie mogą mieć tu zwłaszcza usprawnienia w trzech sektorach gospodarki.

Energetyka a redukcja emisji

Wiodącą rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych w UE ma odegrać sektor energetyczny, ponieważ w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej spodziewana jest redukcja emisji o 93-99%, czyli niemal całkowite jej wyeliminowanie. Efekt ten powinien zostać osiągnięty przede wszystkim dzięki stosowaniu odnawialnych źródeł energii i rozproszonego jej wytwarzania, co, z uwagi na pewne charakterystyczne dla tych rozwiązań uwarunkowania (na przykład zmienna wydajność odnawialnych źródeł energii), będzie wymagało też wdrożenia w jak najszerszym zakresie inteligentnych sieci energetycznych.

REKLAMA

Budownictwo niskoemisyjne

Duże możliwości dotyczą również budownictwa, w tym budynków publicznych. Zakłada się, że podjęcie szerokich działań dotyczyć będzie termomodernizacji istniejącej infrastruktury mieszkalnej, a także dalszego zaostrzania standardów w stosunku do nowych obiektów. Budownictwo pasywne jest propagowane na terenie całej Europy. Co roku notowany jest 100% wzrost liczby tego typu domów, podczas gdy w Polsce nadal jest ich zbyt mało. Jedną z przyczyn takiej sytuacji są polskie przepisy, które nie motywują do rozwoju budownictwa
niskoemisyjnego. Powinniśmy zatem podjąć działania zmierzające do jak najpowszechniejszego wprowadzania budynków pasywnych.

REKLAMA

Niskoemisyjny transport i rozwój gospodarczy

Nowoczesny system transportowy musi zmierzyć się z wyzwaniem zapewnienia sprawnej i wydajnej infrastruktury, która sprzyjałaby rozwojowi gospodarczemu, a jednocześnie służyła celom gospodarki niskoemisyjnej. Najwięcej środków ze wsparcia UE przeznaczonych będzie na ograniczanie emisji właśnie w tym sektorze. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakłada, że na realizację projektów w ramach nowego programu Infrastruktura i Środowisko zostanie przeznaczone 24,158 mld euro (ponad 100 mld zł), z czego transport pochłonie najwięcej, bo aż 17,5 mld euro. Dokończenie budowy spójnej sieci tranzytowej w Polsce, poprawa konkurencyjności ekologicznych form transportu oraz integracja wszystkich gałęzi tego sektora są jednym z priorytetów w procesie transformacji gospodarki, która byłaby konkurencyjna, a jednocześnie spełniała wymogi niskiej emisyjności.
 
Przewidujemy, że II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej zostanie zainaugurowane przemówieniami Janusza Piechocińskiego, wicepremiera i ministra gospodarki oraz Jerzego Buzka, przewodniczącego Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.
 
Forum składać się będzie z trzech sesji, które będą moderowane przez znanych dziennikarzy telewizyjnych i radiowych specjalizujących się w tematyce gospodarczej. Każda z sesji zostanie zainaugurowana wystąpieniem programowym przedstawiciela Rządu RP lub instytucji europejskich, po których nastąpi dyskusja panelowa z udziałem czołowych przedstawicieli środowisk biznesowych, instytucji kształtujących opinię publiczną oraz członków parlamentu.
 
Oczekujemy w sumie około 20 panelistów, 70 przedstawicieli mediów oraz 300 uczestników. Wydarzenie to będzie również transmitowane w Internecie m.in. na stronach Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Procesów Inwestycyjnych, Stowarzyszenia na Rzecz Efektywnosci ETA oraz na portalach biznesowych. Spodziewamy się, że transmisję konferencji obejrzy 30 tys. widzów.
 
Do udziału w konferencji zaproszeni zostali m.in.: Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Maciej Grabowski, Minister Środowiska, Zbigniew Rynasiewicz, Wiceminister, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, prof. Michał Kleiber, Wiceprzewodniczący Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, Krzysztof Gierulski, Dyrekcja Generalna ds. Energii, Komisja Europejska, Paweł Stelmaszczyk, Dyrekcja ds. Mobilności i Transportu, Komisja Europejska, Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki, Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu NFOŚiGW, Kazimierz Żmuda, Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa, Zbigniew Kamieński, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki, prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny SRRGN, Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE, Grzegorz Szymczak, Prezes Zarządu EDP Renewables, Joanna Schmid, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Tauron Polska Energia, Marian Strumiłło, Wiceprezes Zarządu Dalkia Polska oraz posłowie na Sejm RP, dziennikarze i przedstawiciele środowisk naukowych.
 
Organizator Forum: Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.
 
Patronat i nadzór merytoryczny: Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej  
 
Patronat: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Środowiska, URE
 
Informacji o Forum udziela Beata Czarkowska, koordynator konferencji, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o., tel. 722 102 300, email: pr@proinwestycje.pl.

21 marca 2014
Sala Pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki, Warszawa, pl. Trzech Krzyży 3/5
 
Udział w forum jest bezpłatny.
Ze względu na wymogi Ministerstwa uprzejmie prosimy o zapisanie się poprzez formularz rejestracyjny dostępny tu www.proinwestycje.pl -> formularze zgłoszeniowe -> 21 marca
 
Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Gramwzielone.pl

Zapraszamy!

proinwestycje.pl