PSE: krok w kierunku wspólnego rynku energii

PSE: krok w kierunku wspólnego rynku energii

Operatorzy systemów przesyłowych i giełdy energiimsfinalizowali projekt wdrożeniowy struktury rynku bazującego na metodzie Flow-Based Allocation. Jak podkreśla PSE, wyznaczenie zdolności przesyłowych na granicach jest niezbędne do funkcjonowania wspólnego europejskiego rynku energii elektrycznej.

Mechanizm łączenia rynków (market coupling) oparty jest na algorytmie obliczeniowym, który dopasowuje do siebie oferty kupna i sprzedaży energii składane na giełdach w różnych krajach, przekładając je na grafiki wymiany transgranicznej.

Zgodnie z art. 20 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222, ustanawiającym wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (rozporządzenie CACM) w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Core (CCR Core), należy wdrożyć mechanizm łączenia rynków dnia następnego oparty na  rozpływach energii elektrycznej (Flow-Based Market Coupling, FBA).

REKLAMA

Mechanizm Flow-Based Market Coupling jest obecnie wdrożony w ramach rynku dnia następnego w regionie Europy Środkowo-Zachodniej (CWE) obejmującym Austrię, Belgię, Francję, Niemcy, Luksemburg i Holandię.

W ramach projektu Core Flow-Based Market Coupling wszystkie granice CCR Core zostaną objęte łączeniem rynków w oparciu o metodę wyznaczania zdolności przesyłowych FBA opracowaną zgodnie z unijnym rozporządzeniem CACM.

Metoda Available Transfer Capacity

Obecnie, poza regionem Europy Zachodniej, przy wyznaczaniu zdolności przesyłowych wykorzystuje się metodę Available Transfer Capacity (ATC).

W ramach ATC najpierw operatorzy sieci przesyłowych określają, jakie zdolności przesyłowe mogą zapewnić. Dopiero wtedy przeprowadzane są aukcje na giełdach energii elektrycznej.

PSE zaznacza, że największym ograniczeniem metody ATC jest branie pod uwagę tylko przepływów między dwoma strefami i pomijanie wpływu danej transakcji na przepływy w innych obszarach.

Taka metodologia pozwala na przykład wyznaczać bardzo wysokie zdolności wymiany transgranicznej między Niemcami a Austrią bez uwzględnienia ich wpływu na  sytuację w innych krajach, np. w Polsce czy Czechach.

REKLAMA

Mechanizm ATC nie zapewnia wystarczającej koordynacji wymiany transgranicznej, ponieważ w  procesie alokacji zdolności przesyłowych nie jest uwzględniony wpływ poszczególnych transakcji na przepływy w krajach sąsiednich. Metoda ATC jest nieefektywna przy prowadzeniu handlu w skali całego regionu, obejmującego wiele stref.

Metoda Flow-Based Allocation

Flow-Based Allocation (FBA) to alternatywna metoda wyznaczania zdolności przesyłowych oparta na fizycznych przepływach w całym regionie.

PSE wskazuje, że FBA umożliwia uwzględnianie ograniczeń technicznych sieci w procesie wyznaczania i alokacji zdolności przesyłowych dla wymiany handlowej. Przy tej metodzie brane są pod uwagę także współzależności między transakcjami wymiany handlowej na  poszczególnych granicach obszarów rynkowych a przepływami mocy w połączonym systemie elektroenergetycznym.

W porównaniu do ATC nowa metoda ma oznaczać większe bezpieczeństwo pracy sieci przy realizacji wymiany transgranicznej, a także umożliwi efektywne budowanie wspólnego europejskiego rynku energii elektrycznej – FBA oznacza określanie zdolności przesyłowych w skali całych regionów, a nie tylko określonych stref.

FBA ma pozwalać na kontrolowanie i koordynację tzw. przepływów tranzytowych. Obecnie część wymiany transgranicznej w Europie ma być bowiem prowadzona bez odpowiedniego uwzględnienia technicznych uwarunkowań pracy połączonej sieci przesyłowej.

Ponadto zastosowanie nowej metody pozwoli na obniżenie marginesów bezpieczeństwa i możliwe stanie się optymalne wykorzystanie dostępnych zdolności przesyłowych na połączeniach transgranicznych poprzez ich alokację do wymiany mającej dawać największe korzyści w skali regionu.

Uruchomienie mechanizmu Flow-Based Market Coupling w regione Core przewidywane jest na czwarty kwartał 2020 r.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.