Tobiszowski: w tym roku dwie nowelizacje ustawy o OZE

Tobiszowski: w tym roku dwie nowelizacje ustawy o OZE
Grzegorz Tobiszowski. Fot Ministerstwo Energii

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski odpowiedzialny w Ministerstwie Energii za obszar energetyki odnawialnej zapowiedział wczoraj uchwalenie w tym roku dwóch nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Oprócz nowelizacji, której projekt został już upubliczniony, Ministerstwo Energii ma przygotować kolejną nowelizację zawierającą regulacje z zakresu m.in. biometanu i repoweringu.

Ministerstwo Energii w tym roku przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o OZE, którego podstawowym zadaniem jest umożliwienie organizacji tegorocznych aukcji, w których wsparciem objęte mają zostać głównie farmy wiatrowe (ok. 2,5 GW) oraz mniejsze elektrownie fotowoltaiczne (ok. 750 MW).

Oprócz zapisów określających warunki tegorocznych aukcji oraz poprawiających mechanizmy systemu aukcyjnego, w nowelizacji mają się pojawić zapisy wydłużające umowy przyłączeniowe dla projektów OZE, aby możliwe stało się zgłoszenie ich do aukcji.

REKLAMA

Ponadto do projektu tej nowelizacji Ministerstwo początkowo wpisało niekorzystne dla inwestorów propozycje zmian w mechanizmie zielonych certyfikatów, których wdrożenie mogłoby skutkować obniżeniem wartości certyfikatów. Z tych zmian jednak ME miało się wycofać, odkładając je na kolejną nowelizację ustawy o OZE.

Aktualnie procedowany projekt nowelizacji ustawy nie został jeszcze przyjęty przez Radę Ministrów, co wstrzymuje skierowanie go do prac w parlamencie.

Wczoraj wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zapowiedział, że ta nowelizacja zostanie uchwalona do czerwca, a według niego zakontraktowane w przeprowadzonych później w tym roku aukcjach wolumeny energii pokryją brakujące ilości zielonej energii w kontekście realizacji krajowego celu OZE na rok 2020.

Zgodnie z polskimi zobowiązaniami, do 2020 roku powinniśmy osiągnąć 15-procentowy udział OZE w miksie konsumpcji energii elektrycznej, cieplnej i w transporcie. Tymczasem w 2017 roku udział OZE w naszym miksie energii wynosił tylko 10,9 proc., spadając z poziomu 11,3 proc. osiągniętego w roku 2016.

REKLAMA

Ponadto – jak wynika z wczorajszej wypowiedzi wiceministra Tobiszowskiego, którą cytuje Polska Agencja Prasowa – Ministerstwo ma już myśleć o kolejnej nowelizacji ustawy o OZE, która będzie procedowana w drugiej połowie tego roku. W tej nowelizacji mają znaleźć się zapisy dotyczące systemu zielonych certyfikatów, produkcji energii odnawialnej w kogeneracji i z wykorzystaniem biometanu. W tej nowelizacji mają się także pojawić zapisy dotyczące modernizacji instalacji oraz tzw. repoweringu, czyli wymiany starych, zużytych maszyn na nowe.

Oprócz nowelizacji ustawy o OZE Ministerstwo Energii forsuje opublikowany niedawno projekt nowelizacji ustawy o biopaliwach, którego zapisy mają przybliżyć Polskę do osiągnięcia krajowych celów w zakresie udziału energii odnawialnej w transporcie. Więcej na ten temat w artykule: Współuwodornienie ma poprawić realizację naszego celu OZE.

Ponadto resort energii pracuje nad regulacjami dla morskiej energetyki wiatrowej, przy czym po ostatnich wypowiedziach urzędników ME nie jest pewne, czy zostaną one zawarte w oddzielnej ustawie czy zostaną wpisane do ustawy o OZE.

Jak wynika z wczorajszej wypowiedzi wiceministra Tobiszowskiego, którą cytuje PAP, w tym przypadku do rozstrzygnięcia są jeszcze kwestie środowiskowe, definicyjne oraz reguły przyłączenia do systemu energetycznego. Konieczne ma być ponadto – poprzez wprowadzenie zapisów do innych ustaw – zbudowanie systemu nadzoru morskich elektrowni wiatrowych.

Oprócz prac legislacyjnych w obszarze odnawialnych źródeł energii, które prowadzi Ministerstwo Energii, regulacje dedykowane energetyce prosumenckiej, mające pojawić się w najbliższych miesiącach w ustawie o OZE, ma przygotować międzyresortowy zespół kierowany przez minister przedsiębiorczości Jadwigę Emilewicz.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.