Jak istotna jest dla Polaków ochrona klimatu? Wyniki sondażu

Jak istotna jest dla Polaków ochrona klimatu? Wyniki sondażu
Fot. Parlament Europejski

W Polsce znacząca większość potencjalnych wyborców chce, aby partie priorytetowo traktowały kwestie związane ze środowiskiem wynika z ogólnoeuropejskiego badania opinii publicznej związanego ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego, które przeprowadził instytut Ipsos.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Ipsos, 82 proc. polskich wyborców uznaje kwestię ograniczenia zanieczyszczenia powietrza za ważną, a 71 proc. uznaje za ważną walkę ze zmianami klimatu.

Z kolei ze stwierdzeniem, że globalne ocieplenie jest jednym z największych zagrożeń dla ludzkości, zgodziło się 70 proc. zapytanych przez Ipsos polskich wyborców, popierając jednocześnie partię, która miałaby działać w celu ograniczenia spalania paliw kopalnych.

REKLAMA

Natomiast 72 proc. uznało, że globalne ocieplenie jest jednym z największych zagrożeń dla ludzkości i poparłoby partię, która opowiadałaby się za uczynieniem Unii Europejskiej globalnym liderem w walce ze zmianami klimatycznymi.

Odnosząc się do wyniku badania przeprowadzonego przez Ipsos w grupie polskich wyborców, Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytut Energetyki Odnawialnej, ocenia, że wyniki badania wskazują na silne oczekiwanie, aby przechodzenie na czystą energię obniżało rachunki.

Polacy są świadomi faktu, że dotychczas realizowana polityka energetyczna prowadzi do wzrostu cen energii. Dbałość polityków o obniżanie rachunków powinna się objawiać w wybieraniu najczystszych, bezemisyjnych i jednocześnie najtańszych źródeł, czyli – w obecnych uwarunkowaniach – energii wiatrowej i słonecznej – komentuje Grzegorz Wiśniewski.

Jak Polacy wypadają w badaniu Ipsos na tle wyborców z innych europejskich krajów?

Ipsos przeprowadził swoje badania jeszcze w dziesięciu innych krajach Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Słowacja i Hiszpania).  

W tych krajach (oraz Polsce) za ważne kwestię ograniczenia zanieczyszczenia powietrza uznał taki sam odsetek respondentów (82 proc.), natomiast kwestia walki ze zmianami klimatu okazała się ważna dla 77 proc. odpowiadających wobec 71 proc. wyłącznie w Polsce.

REKLAMA

Przy tym za ważną walkę ze zmianami klimatu uznało  77 proc. Duńczyków, 84 proc. Włochów, 71 proc. Hiszpanów, 69 proc. Czechów, 75 proc. Słowaków, 81 proc . Austriaków, 77 proc. Niemców, 79. proc. Francuzów, 76 proc. Belgów i 70 proc. Holendrów.

Komentując wyniki badania przeprowadzonego wśród euroejskich wyborców, Daniel Kiewra, ekonomista Instytutu Badań Strukturalnych, podkreśla rosnącą lukę pomiędzy decyzjami podejmowanymi na szczeblu międzynarodowym i ambicjami krajowymi.

Wielu polityków – czy to z braku ambicji, czy kalkulacji politycznej – nie podejmuje wystarczających działań. Mimo licznych dowodów na to, że dobrze zarządzana transformacja stworzy ogromne możliwości kształtowania bezpiecznego i dobrze płatnego zatrudnienia, ryzyko utraty miejsc pracy stanowi często mur, za którym politycy kryją się, by wytłumaczyć swoją bierność. Kluczem do sukcesu wydaje się w tej sytuacji odpowiednia polityka społeczna obejmująca strategie zapobiegające utracie pracy, zapewniająca wsparcie dochodów i zwiększająca szanse na zatrudnienie dla pracowników w najbardziej narażonych sektorach czy regionach – komentuje ekonomista Instytutu Badań Strukturalnych.

Badanie potencjalnych wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zlecone przez European Climate Foundation, zostało przeprowadzone przez Ipsos MORI w styczniu 2019 r. internetowo na próbach 2 tysięcy potencjalnych wyborców w wieku 18-65 lat w każdym z 11 krajów europejskich (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Polska, Słowacja i Hiszpania).

Próbki krajowe zostały dobrane tak, aby były reprezentatywne dla dorosłej populacji w każdym kraju, a uczestnicy, którzy twierdzi, że w ogóle nie będą głosować podczas następnych wyborów do Parlamentu Europejskiego, zostali wyłączeni z badań.

Joanna Flisowska, ekspertka międzynarodowej organizacji pozarządowej Climate Action Network (CAN Europe), podkreśla, że Parlament Europejski współdecyduje o kształcie unijnej polityki i stanowi ogniwo łączące unijne procesy legislacyjne z ludźmi.

– W obecnej kadencji to właśnie Parlament Europejski w wielu sprawach, takich jak budżet unijny czy pakiet Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków, był najbardziej progresywnym głosem, zabiegającym o rozwiązania, które pomogą rozwiązywać problemy klimatu, a jednocześnie wspierać obywateli. W sytuacji, w której od lat rządy nie nadążają za zmieniającymi się oczekiwaniami obywateli, dotyczącymi czystego powietrza, działania na rzecz klimatu czy wspierania sprawiedliwej transformacji energetycznej, to właśnie w Parlamencie Europejskim jest miejscem dla polityków, którzy już to słyszą i mają odwagę promować ambitne rozwiązania – ekspertka międzynarodowej organizacji pozarządowej CAN Europe.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.