Dotacje na produkcję energii odnawialnej na Podlasiu

Dotacje na produkcję energii odnawialnej na Podlasiu
Conergy

Za tydzień rozpocznie się przyjmowanie wniosków w konkursie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, w którym zostaną przyznane unijne dotacje na projekty zakładające wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.

Nabór wniosków na unijne dotacje w konkursie RPPD. 05.01.00-IZ.00-20-001/19 z działania 5.1 „Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii” z RPO WP rozpocznie się 30 kwietnia i potrwa do 31 maja br.

Dotacje będzie można przeznaczyć na inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz geotermii) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

REKLAMA

Maksymalna moc elektrowni wodnych, wiatrowych i biomasowych może wynieść 5 MWe, maksymalna moc instalacji słonecznych może wynieść 2 MWe/MWt, instalacji geotermalnych 2 MWt, a elektrowni biogazowych –  1 MWe.

W konkursie będą wspierane projekty, w których założono, że przeważająca ilość wyprodukowanej energii będzie wykorzystana przez wnioskodawcę na potrzeby własne.

Preferowane będą mikroinstalacje służące do produkcji energii z biogazu oraz instalacje wykorzystujące energię słoneczną.

Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu może wynieść 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

REKLAMA

Wnioski mogą składać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (kwota dofinansowania musi być wyższa niż 1 mln zł) duże przedsiębiorstwa, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii, producenci rolni, grupy producenckie, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, a także inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł. Rozstrzygnięcie zaplanowano na grudzień br.

W tym roku w ramach podlaskiego RPO przewiduje się jeszcze dwa kolejne konkursy na dotacje na odnawialne źródła energii. Ich budżety wyniosą odpowiednio 50 mln zł i 30 mln zł, a nabory powinny się rozpocząć w lipcu i we wrześniu. 

Ponadto podmioty z woj. podlaskiego mogą ubiegać się o preferencyjne wsparcie zwrotne, przyznawane w trybie ciągłym, z działania 5.2 „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach” oraz poddziałania 5.3.2 „Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym”.

W tym przypadku w ramach dofinansowanych działań można uwzględnić koszty związane m.in. z wykorzystaniem OZE. 

Pośrednikami w przyznawaniu dofinansowania z ramach działania 5.2 z są Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku oraz Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. Natomiast w przypadku poddziałania 5.3.2 pośrednikami są WFOŚiGW w Białymstoku oraz Alior Bank.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o