Efekty pracy koordynatora ds. negocjacji przy URE

Efekty pracy koordynatora ds. negocjacji przy URE
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Urząd Regulacji Energetyki przedstawił podsumowanie działalności koordynatora ds. negocjacji przy URE za 2018 rok. Zajmujący to stanowisko Janusz Gwiazdowski, jako pierwsza osoba pełniąca taką funkcję, wypełnia obowiązki koordynatora od dwóch lat. 

Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki zajmuje się postępowaniami polubownymi o charakterze przedsądowym, pomiędzy odbiorcami w gospodarstwie domowym, a także prosumentami będącymi konsumentami, którzy pozostają w sporze z przedsiębiorstwem energetycznym dostarczającym i/ lub rozliczającymi im energię elektryczną, paliwo gazowe lub ciepło, bądź przedsiębiorstwem będącym odpowiedzialnym za przyłączenie do sieci.

Instytucja Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki została powołana 10 stycznia 2017 r. na mocy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z 2016 r. Od maja 2017 r. stanowisko koordynatora pełni Janusz Gwiazdowski.

REKLAMA

Urząd Regulacji Energetyki przedstawił raport na temat działalności Koordynatora ds. negocjacji za rok 2018, a więc za pierwszy pełny rok funkcjonowania tej instytucji.

W 2018 roku do Koordynatora wpłynęło 620 spraw, z czego wniosków spełniających kryteria pozwalające na zakwalifikowanie i wszczęcie na jego podstawie postępowania miało być 469.

Przeszło 85 proc. z zakwalifikowanych do rozpatrzenia wniosków miało dotyczyć rynku energii elektrycznej, a pozostałe, zgłoszone sprawy były związane z rynkiem paliw gazowych.

Jak informuje URE, w przypadku obydwu rynków powtarzającym się najczęściej przedmiotem sporu miały być kwestie dotyczące rozliczeń, a także wprowadzenie konsumenta w błąd przy podpisywaniu umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

Koordynator odmówił rozpatrzenia sporu w 47 zgłoszonych w ubiegłym roku przypadkach, co stanowi niecałe 8 proc. wszystkich 620 zgłoszonych wniosków. W 20 z 47 przypadków odmowa miała być podyktowana niespełnieniem kryteriów przedmiotowych, natomiast w pozostałych 27 przypadkach odmowa miała wynikać z niespełnienia kryteriów podmiotowych.

REKLAMA

W przypadku 115 z zakwalifikowanych do rozpatrzenia w ubiegłym roku 469 postępowań sprawy zakończono przed osiągnięciem wyniku z uwagi na brak zgody przedsiębiorstwa energetycznego na udział w postępowaniu. Strony doszły do porozumienia w 185 z 355 postępowań prowadzonych przez Koordynatora, którym nadano bieg w 2018 roku.

Średni czas trwania postępowania zakończonego protokołem w 2018 roku wyniósł 90 dni, czyli o 20 dni dłużej niż w przypadku postępowań prowadzonych w roku 2017.

W 2017 roku do Koordynatora ds. negocjacji przy URE wpłynęły 382 wnioski, z czego spełniających kryteria pozwalające na wszczęcie postępowania było 156. W tym 137 wniosków dotyczyło rynku energii elektrycznej, a pozostałe19 rynku paliw gazowych.

Koordynator odmówił w 2017 roku rozpatrzenia sporu w 8 przypadkach. W 2 przypadkach odmowa była podyktowana niespełnieniem kryteriów przedmiotowych, natomiast w pozostałych 6 przypadkach – niespełnieniem kryteriów podmiotowych.

URE podawał, że niespełna 20 postępowań wszczętych w 2017 roku zakończono przed osiągnięciem wyniku z uwagi na brak zgody na udział w postępowaniu przedsiębiorstwa energetycznego. We wszystkich postępowaniach zakończonych wynikiem strony doszły do porozumienia. Były to 23 postępowania, co stanowi niespełna 15 proc. postępowań wszczętych w 2017 roku.

Jakie są możliwości skorzystania z pomocy koordynatora ds. negocjacji przy URE i jak przebiega prowadzone przez niego postępowanie? Więcej na ten temat w rozmowie portalu Gramwzielone.pl z Januszem Gwiazdowskim: Jak przebiega rozwiązywanie sporów z udziałem Koordynatora ds. negocjacji przy URE?

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.