Polska geotermia plus. NFOŚiGW szykuje nowy program

Polska geotermia plus. NFOŚiGW szykuje nowy program
NFOŚiGW

NFOŚiGW ma skonsolidować dotychczasowe programy dofinansowania na inwestycje w geotermię w ramach jednego programu o roboczej nazwie „Polska geotermia plus”.

Jak podała Polska Agencja Prasowa, powołując się na wypowiedź przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w NFOŚiGW trwają prace nad konsolidacją dotychczasowych programów, z których przyznawane jest dofinansowanie na inwestycje w geotermię.

Program o nazwie „Polska geotermia plus” ma ułatwić inwestorom składanie wniosków najpierw na wykonanie badań złóż geotermalnych, a następnie na budowę ciepłowni.

REKLAMA

Narodowy Fundusz dofinansowywał dotąd inwestycje związane z geotermią z programu krajowego – „Geologia i górnictwo”, część 1) „Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych”.

Dofinansowanie ze środków krajowych inwestycji geotermalnych umożliwiał także program priorytetowy „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, część 2) „Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej”.

W latach 1995-2018 Fundusz wydał na prace badawczo-rozpoznawcze wód geotermalnych w Polsce 219 mln zł przy całkowitym koszcie odwiertów rzędu 273 mln zł.

NFOŚiGW ocenia, że temperatura wód na obszarach wodonośnych w Polsce wynosi od 30 do 130 st. C, a głębokość występowania źródeł w skałach osadowych sięga od 1 do 10 km.

W ubiegłym miesiącu NFOŚiGW podpisał umowę z małopolską gminą Sękowa, która otrzyma 17,6 mln zł dotacji na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego, sięgającego 3000 metrów w głąb ziemi.

Dofinansowanie dla projektu w Sękowej zostanie przekazane ze środków krajowych NFOŚiGW w ramach programu „Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ciągu ostatnich lat przekazał już wparcie finansowe ze środków własnych na kilka tego rodzaju przedsięwzięć.

Do tej pory NFOŚIGW podpisał umowy na dofinansowanie odwiertów geotermalnych m.in. w gminach Sochaczew (dofinansowanie 10,43 mln zł), Sieradz (10,59 mln zł), Koło (22,15 mln zł), Szaflary (44,93 mln zł) i Lądek-Zdrój (18,78 mln zł).

Najgłębszy odwiert zostanie zrealizowany w gminie Szaflary (5300 m), a najpłytszy w gminie Sochaczew (1400 m).

W tegorocznym harmonogramie konkursów na dofinansowanie ze środków krajowych z NFOŚiGW wpisany jest na razie jeden nabór wniosków w konkursie związanym stricte z geotermią.

REKLAMA

Chodzi o program priorytetowy 2.5 „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju”, w którym tegoroczny nabór przewidziano na obecny kwartał, a wnioski mają być przyjmowane do końca listopada br.

Fundusz realizuje też programy dotyczące produkcji energii cieplnej, w których jedną z mogących podlegać dofinansowaniu opcji jest geotermia.

Obecnie NFOŚiGW realizuje programy „Energia Plus” i „Ciepłownictwo powiatowe” skupiające się na wsparciu dla przedsięwzięć z zakresu ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery – zarówno związanych ze źródłami spalania paliw jak i pozostałej działalności przemysłowej, zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, modernizacji lub rozbudowy sieci ciepłowniczych oraz energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych.

Beneficjentami programu priorytetowego „Energia Plus” mogą być przedsiębiorcy, dla których przewidziano pożyczki preferencyjne – w szczególnych przypadkach z możliwością umorzenia – oraz pożyczki na zasadach rynkowych, a także dotacje, ale tylko dla technologii ORC. Całkowity budżet tego instrumentu finansowego to 4 mld zł.

Wsparcie bezzwrotne będzie oferowane wyłącznie dla przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC w ramach ciepłowni, elektrociepłowni czy elektrowni geotermalnych, a poziom dotacji może wynieść do 50 proc. Pożyczki preferencyjne wyniosą  od 1 do 300 mln zł z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, ale nie mniej niż 2 proc. w skali roku. 

Z kolei program priorytetowy „Ciepłownictwo powiatowe” jest skierowany do przedsiębiorców produkujących energię cieplną na cele komunalno-bytowe, których większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca min. 70 proc. udziałów. Jednocześnie warunek to całkowita moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego na poziomie nie więcej niż 50 MW.

Całkowity budżet programu „Ciepłownictwo powiatowe” wyniesie 500 mln zł, z czego 350 mln zł przeznaczone jest na zwrotne formy finansowania, a 150 mln zł na wsparcie bezzwrotne. Dotacje wyniosą co do zasady do 30 proc. Pożyczki preferencyjne będą przyznawane w wysokości od 1 do 300 mln zł z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, ale nie mniej niż 2 proc. w skali roku.

Ostatnio rozpoczął się nabór wniosków w konkursie z poddziałania 1.1.1 z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na projekty z zakresu wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Nabór będzie prowadzony do 28 maja br.

Wsparcie kierowane jest na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę (powyżej 5 MWt), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWt) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWt). Elementem projektu może być przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż 85 proc. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w piątym naborze wniosków z poddziałania 1.1.1 wynosi 200 mln zł.

Obecnie prowadzony ma być też nabór wniosków na dofinansowanie unijne związane z efektywną dystrybucją ciepła i chłodu. Tym razem chodzi o środki unijne z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, działanie 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”, w którym  nabór potrwa jeszcze do 28 czerwca br.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.