Dystrybucja ratuje wyniki finansowe Energi

Dystrybucja ratuje wyniki finansowe Energi
Energa

Energa w pierwszym kwartale 2019 r. odnotowała dużą stratę w segmencie sprzedaży detalicznej. Spółka tłumaczy to przyjętą pod koniec 2018 r. ustawą, która miała powstrzymać wzrost kosztów energii dla odbiorców końcowych.

Energa podała, że w pierwszym kwartale 2019 roku odnotowała zysk w ujęciu EBITDA wynoszący 554 mln zł. Natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku spółka odnotowała wynik EBITDA na poziomie 626 mln zł.

Na dodatni wynik za pierwszy kwartał br. wpłynęła przede wszystkim EBITDA segmentu dystrybucji (548 mln zł wobec 509 mln zł przed rokiem) oraz EBITDA segmentu wytwarzania (118 mln zł wobec 103 mln zł przed rokiem).

REKLAMA

Jak tłumaczy spółka, istotny wpływ na ukształtowanie się wyniku operacyjnego w segmencie dystrybucji miała wyższa marża m.in. w efekcie korzystnej wyceny szacunku strat sieciowych. Zostało to częściowo zniwelowane wyższymi kosztami OPEX.

Z kolei wyższy poziom EBITDA w wytwarzaniu miał być w głównej mierze spowodowany wzrostem przychodów ze sprzedaży energii oraz wzrostem przychodów ze sprzedaży zielonych praw majątkowych. Efekt ten miał być częściowo pomniejszony przez wyższy koszt zużycia kluczowych paliw do produkcji, wzrost kosztu zakupu uprawnień do emisji oraz niższe przychody ze sprzedaży i dystrybucji ciepła.

Negatywnie na wynik Energi za pierwszy kwartał 2019 r. wpłynął natomiast segment sprzedaży, w którym EBITDA wyniosła -95 mln zł (wobec wyniku 53 mln zł w I kw. 2018 r.).

Energa tłumaczy, że na ujemny wynik EBITDA w segmencie obrotu najistotniejszy wpływ miała ustawa z 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wraz z późniejszą nowelizacją.

Grupa dodaje, że na dzień przekazania szacunkowych wyników za I kwartał br. nie zostały opublikowane rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy po nowelizacji, w związku z czym brak jest szczegółowych informacji, w jaki sposób należałoby dokonać korekty cen sprzedaży dla znaczącej grupy klientów.

REKLAMA

Wobec powyższego segment obrotu miał kontynuować fakturowanie zdecydowanej większości klientów po obniżonych cenach wynikających z ustawy, jednocześnie nie otrzymując rekompensat. Szacowana kwartalna utrata przychodu w tym segmencie z tego powodu miała wynieść 209 mln zł.

Wytwarzanie w elektrowniach Energi wyniosło w pierwszym kwartale 2019 r. 1,025 TWh energii elektrycznej wobec 1,039 TWh rok wcześniej i 1,023 TWh dwa lata wcześniej.

Natomiast detaliczna sprzedaż energii sięgnęła w pierwszym kwartale br. 4,968 TWh wobec 5,244 TWh energii elektrycznej rok wcześniej oraz wobec 5,094 TWh w analogicznym okresie 2017 r.

Państwowy koncern energetyczny odnotował w 2018 roku mniejszy wynik w ujęciu EBITDA od zanotowanego w 2017 roku. W ubiegłym roku segment dystrybucji odpowiadał znowu za około 4/5 zysku wypracowanego przez Energę.

W 2018 roku Energa wypracowała zysk EBITDA na poziomie 2,013 mld zł (w tym 426 mln zł wyłącznie w czwartym kwartale), w tym segment dystrybucji wypracował 1,704 mld zł (340 mln zł w czwartym kwartale), w wytwarzaniu odnotowano EBITDĘ na poziomie 329 mln zł (95 mln zł), a w segmencie sprzedaży wypracowano 52 mln zł (2 mln zł).

Z kolei w 2017 roku EBITDA grupy Energa wzrosła do 2 160 mln zł. To wynik o 133 mln zł wyższy niż w 2016 roku. Przychody wzrosły o 353 mln zł do 10 534 mln zł. Natomiast wynik netto wyniósł 789 mln zł i był aż 642 mln zł wyższy niż w 2016 roku.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.