Firmy z Małopolski z dotacjami na efektywność energetyczną i OZE

Firmy z Małopolski z dotacjami na efektywność energetyczną i OZE
Fot. Som Cooperativa, flickr cc

Województwo Małopolskie przyznało unijne dofinansowanie dla przedsiębiorstw, które planują realizację projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej. Wiele z projektów nagrodzonych wsparciem zakłada zwłaszcza wykorzystanie fotowoltaiki.

Dzięki dofinansowaniu przyznanemu w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, z działania 4.2. Eko – przedsiębiorstwa, 81 firm z Małopolski będzie mogło przeprowadzić prace modernizacyjne, które pozwolą na zmniejszenie zużycia energii. Mowa m.in. o wymianie instalacji, dociepleniu budynków oraz montażu paneli fotowoltaicznych.

Wartość unijnych dotacji przyznanych w ramach konkursu RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18 wynosi 71,23 mln zł, natomiast całkowita wartość projektów, które uzyskały dofinansowanie, sięga 141,98 mln zł.

REKLAMA

Kwota alokacji przeznaczona na konkurs wynosiła 79,93 mln zł, co oznacza, że wykorzystano 90 proc. dostępnego budżetu.

Lista firm, które otrzymały dofinansowanie w konkursie RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18, jest dostępna pod tym linkiem.  

REKLAMA

W tym roku w ramach priorytetu 4. „Regionalna polityka energetyczna” przewiduje się nabór w trybie konkursowym w ramach działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poddziałanie, 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Nabór wniosków ma się rozpocząć we wrześniu, a do podziału przewidziano kwotę 2,32 mln zł.

Ponadto w październiku ma się rozpocząć nabór wniosków w ramach działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe). Na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych przewidziano kwotę 3,29 mln zł.

Poza tym na inwestycje energetyczne z małopolskiego RPO w tym roku przewidziano nabory wniosków w trybie pozakonkursowym w ramach poddziałania 4.3.4 Głęboka modernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych, a także poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji.

Pod koniec ubiegłego roku rozstrzygnięto konkurs z RPO WM, w którym na inwestycje w odnawialne źródła energii rozdysponowane zostaną unijne dotacje łącznie na ponad 176 mln zł. Więcej w artykule: Niemal 6 tys. instalacji OZE powstanie w Małopolsce.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.