Sunny Horizon: W. Nowicka, wicemarszałek Sejmu – rząd nie chce przyjąć ustawy o OZE

Sunny Horizon: W. Nowicka, wicemarszałek Sejmu - rząd nie chce przyjąć ustawy o OZE
Wanda Nowicka. Foto: wandanowicka.eu

{więcej}- Czeka nas wielki rozwój energetyki rozproszonej, znacznie oszczędniejszej, bardziej wydajnej, dostępnej dla prosumentów. Taka perspektywa to nowe miejsca pracy, pobudzenie rynku, niestety aby taka sytuacja zaistniała w Polsce, niezbędna jest ustawa – mówi w wywiadzie przeprowadzonym przez Sunny Horizon Wanda Nowicka, wicemarszałek Sejmu. 

Sunny Horizon: Pani marszałek, premier Donald Tusk występuje wciąż z nowymi inicjatywami tzw. strategii energetycznych, które obejmują już całą Europę, gdy my w Polsce tymczasem oczekujemy na ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii, jakie są szanse na jej przyjęcie?

– Przede wszystkim nie ma jeszcze projektu ustawy. Są wciąż jakieś nowe kolejne wersje. Ja obawiam się że rząd po prostu z jakichś powodów w ogóle nie chce przyjąć tej ustawy. Mimo naszej, jako opozycji, aktywności w tym zakresie, ponaglania, rząd zwleka nawet z projektem. To trwa już kilka lat, wciąż są rzekomo ważniejsze sprawy. Teraz dodatkowo wpadliśmy w długi okres wyborczy, Nie wiadomo, kiedy rząd w ogóle przyjmie projekt ustawy, a potem – kiedy zaczną się prace w komisji sejmowej. Niestety rządzący już myślą o Olimpiadzie Zimowej za 21 mld zł, o miliardzie złotych na wojsko, a my społeczeństwo w tych wielkich planach jesteśmy pomijani, po prostu wykluczeni.

REKLAMA

Kandyduje Pani do europarlamentu z listy Europa+Twój Ruch, czym zamierza się Pani przede wszystkim zajmować w europarlamencie, czy również kwestiami związanymi z energetyką?

– Od wielu lat zajmuję się szeroko rozumianą problematyką społeczną, równouprawnieniem, kwestiami wykluczenia, edukacją i kulturą,  jednakże ochrona środowiska jest mi również bardzo bliska. W europarlamencie trwają dyskusje, w jakim kierunku powinna rozwijać się ochrona środowiska, jakie stosować mechanizmy. Jest olbrzymia problematyka wydobycia gazu łupkowego, czy też budowy elektrowni atomowej. Jednocześnie polski rząd jest odpowiedzialny za implementację przepisów unijnych. Grożą nam milionowe kary za już długie opóźnienia w ich przyjęciu, za brak między innymi ustawy o OZE. Między innymi tymi sprawami chcę się zajmować.

REKLAMA

Dlaczego ustawa o OZE jest potrzebna?

– Od kilku lat narastają problemy najbiedniejszych. Energia jest coraz droższa, ceny surowców jak np. węgla są coraz wyższe. Rosną opłaty, ludzie nie są w stanie płacić wysokich rachunków za prąd, za ciepło. Jednocześnie rozwijają się dostępne dla wszystkich technologie odnawialnych źródeł energii. Jest ich już bardzo dużo. Czeka nas wielki rozwój energetyki rozproszonej, znacznie oszczędniejszej, bardziej wydajnej, dostępnej dla prosumentów. Taka perspektywa to nowe miejsca pracy, pobudzenie rynku, niestety aby taka sytuacja zaistniała w Polsce, niezbędna jest ustawa. 

Poniżej prezentujemy fragment ostatniej interpelacji wniesionej przez wicemarszałek Sejmu Wandę Nowicką do premiera w sprawie Lasów Państwowych, w której znalazł się następujący fragment poświęcony wykorzytaniu środków LP:

(…) Zasadne wydaje się zaś, aby pieniądze Lasów Państwowych skierować na inne cele np. na działania proekologiczne, związane stricte z ochroną środowiska naturalnego, na ochronę drzewostanu w Polsce, na parki narodowe, krajobrazowe i rezerwaty. Tak duże kwoty pozwoliłyby też na lepszą walkę z nielegalnym składowaniem odpadów, porzucanych w polskich lasach, na walkę z kłusownictwem niszczącym faunę rzek i jezior, w końcu na rekultywację wielu zniszczonych poprzemysłowych terenów lub składowisk odpadów i miejsc utylizacji śmieci oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi. Część środków z powodzeniem mogłoby zostać przekazane na edukację i naukę w tym zakresie ochrony środowiska.

Sunny Horizon
prosument.polska@o2.pl