Dotacje na przygotowanie projektów OZE z Funduszy Norweskich

Dotacje na przygotowanie projektów OZE z Funduszy Norweskich
Fotolia

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących m.in. obszaru odnawialnych źródeł energii i finansowanych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Celem naboru jest dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu nawiązywanie i wzmacnianie kontaktów dwustronnych pomiędzy podmiotami z Polski i podmiotami z tzw. państw-darczyńców.

Efektem naboru może być przygotowanie dwustronnych projektów partnerskich ubiegających się o dofinansowanie w naborach w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.

REKLAMA

Do dofinansowania kwalifikują się projekty bilateralne złożone w partnerstwie z podmiotem z państw-darczyńców, dotyczące jednego lub więcej z poniższych obszarów programowych: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne; Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja; Środowisko i ekosystemy.

Projekty kwalifikujące się do dofinansowania muszą mieć charakter bilateralny i nieinwestycyjny.

Przedsięwzięcie ma charakter bilateralny, jeśli biorą w nim udział przedstawiciele z przynajmniej jednego Państwa-Darczyńcy oraz Polski. Potwierdzeniem bilateralnego charakteru projektu ma być dostarczenie listu intencyjnego lub umowy partnerskiej na etapie składania wniosku o dofinansowanie wraz z programem wizyty studyjnej, zaproszeniem na seminarium, warsztaty lub konferencję albo wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.

Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji projektów wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej w języku angielskim i jej tłumaczenia na język polski.

Zakres przedmiotowy projektów bilateralnych polegać może na udziale lub organizacji wizyt studyjnych, konferencji, warsztatów i seminariów, które przyczynią się do nawiązywania lub wzmacniania kontaktów dwustronnych pomiędzy podmiotami z Polski i podmiotami z państw-darczyńców.

Warunkiem akceptacji wniosku o dofinansowanie jest aktywny udział wnioskodawcy w planowanym wydarzeniu, rozumiany jako wygłoszenie prezentacji, referatu lub wykładu w tematyce związanej z zakresem tematycznym programu.

REKLAMA

Za wnioskodawców kwalifikujących się do udziału w naborze wniosków o dofinansowanie projektów bilateralnych uznawany jest każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub niekomercyjny oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Polsce.

Natomiast każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub niekomercyjny oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w danym państwie-darczyńcy są uznawane za partnerów kwalifikujących się do udziału w projektach bilateralnych.

Na wsparcie projektów bilateralnych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej przeznaczona została kwota 150 tys. euro, tj. 646 710 zł.

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektów bilateralnych.

W naborze wniosków o dofinansowanie projektów bilateralnych minimalna kwota dofinansowania to 1 tys. euro, czyli 4 311,40 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 20 tys. euro, czyli 86 228 zł.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do NFOŚiGW w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o Dofinansowanie, dostępnej na stronie internetowej NFOŚiGW.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach Ministerstwa Klimatu i Krajowego Punktu Kontaktowego.

Wnioski przyjmowane są w trybie naboru ciągłego do wyczerpania alokacji. Aktualny nabór będzie prowadzony do 30 września 2020 r.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.