Dotacje na OZE w województwie lubelskim. Nowy nabór

Dotacje na OZE w województwie lubelskim. Nowy nabór
Vortex Energy

Wystartował kolejny nabór wniosków w konkursie na unijne dotacje na odnawialne źródła energii w województwie lubelskim. Na dofinansowanie przeznaczono ponad 45 mln zł. Natomiast w dotychczas rozstrzygniętych konkursach z RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020 przyznano dotacje na OZE warte już setki milionów złotych.

Rozpoczęty w tym tygodniu nabór jest prowadzony w konkursie nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20 z działania 4.2 „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wnioski mogą składać spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, a także mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

REKLAMA

Dofinansowanie można przeznaczyć na budowę i przebudowę instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji; budowę i modernizację dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, budowę lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości; a także na poprawę sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych lub przebudowie istniejących instalacji.

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 45,37 mln zł, w tym przewidziano rezerwę finansową na procedurę odwoławczą w wysokości 2,26 mln zł.

Wnioski będzie można składać do 28 lutego, a rozstrzygnięcie zaplanowano na ostatni kwartał 2020 r.

REKLAMA

Jest do drugi konkurs na unijne dotacje z działania 4.2 w ramach RPO WL 2014-2020. W pierwszym konkursie dofinansowanie otrzymało aż 212 beneficjentów. Wysokość przyznanego dofinansowania to 108,5 mln zł, a całkowity koszt projektów sięga 250,8 mln zł. Lista wszystkich podpisanych umów na dofinansowanie w tamtym konkursie jest dostępna pod tym linkiem.

Ponadto w ramach RPO WL 2014-2020 przeprowadzono nabory w konkursach poświęconych poprawie efektywności energetycznej, w wyniku których beneficjenci zainstalują setki instalacji OZE, a ponadto unijne dotacje na energię odnawialną zostały przyznane z dwóch przeprowadzonych dotąd konkursów z działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE”.

W pierwszym konkursie z działania 4.1 dofinansowanie w łącznej wysokości 600 mln zł przyznano dla ponad 200 podmiotów. Ich lista jest dostępna pod tym linkiem.

Natomiast w drugim z konkursów zakończono na razie ocenę formalną. Listę projektów spełniających kryteria formalne można zobaczyć pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.