Sunny Horizon: Bocian – od dzisiaj nabór wniosków!

Sunny Horizon: Bocian - od dzisiaj nabór wniosków!
Gramwzielone.pl (c)

{więcej}NFOŚiGW dzisiaj ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego pt.: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN – Wzrost udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”.

Cel programu:
Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

Budżet:
Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania wynoszą 420 000 tys. zł ze środków NFOŚiGW.

REKLAMA

Okres wdrażania:
1. Okres wdrażania w latach 2014 – 2022.
2. Alokacja środków w latach 2014 – 2018.
3. Wydatkowanie środków: do 2020 r.

REKLAMA

Terminy i sposób składania wniosków:
1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
2. Wnioski będą przyjmowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia naboru przez NFOŚiGW. Nabory będą powtarzane do wyczerpania środków. nabór trwa od 01.04.2014 r. do 30.09.2014 r.

Formy dofinansowania:
Pożyczka.

Beneficjenci:
Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe inforamcje o programie „Bocian” znajdują się w załączniku [PDF].

Sunny Horizon
prosument.polska@o2.pl