Bruksela podtrzymuje nowe propozycje zasad wsparcia dla OZE

Bruksela podtrzymuje nowe propozycje zasad wsparcia dla OZE
Franssozicheu flickr cc-by-2.0

{więcej}W najnowszej wersji dokumentu Komisji Europejskiej pt.: „Environmental and Energy Guidelines”, w którym zawarte są nowe wytyczne w zakresie zasad wsparcia dla OZE w krajach Wspólnoty, Bruksela podtrzymuje propozycje przedstawione wcześniej, w grudniu 2013 r. – mimo, że spotkały się one z krytyką nie tylko sektora energetyki konwencjonalnej, ale także przedstawicieli poszczególnych branż OZE. 

Jak podaje Recharge, najnowsza wersja wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie nowych krajowych zasad wsparcia dla OZE podtrzymuje założenia opublikowane przez KE we wcześniejszej wersji dokumentu „Environmental and Energy Guidelines” z grudnia ubiegłego roku. 

W wytycznych dotyczących wsparcia dla OZE Bruksela proponuje rozgraniczenie zasad wsparcia dla technologii dojrzałych i niedojrzałych. Pierwsze, do których KE zalicza technologie, których udział w unijnym miksie energetycznym wynosi więcej niż 1-3%, mają korzystać ze wsparcia na podstawie aukcji i przyznanych w nich tzw. taryf feed-in premium. W przypadku drugich mają być natomiast stosowane bardziej elastyczne zasady wsparcia, którego wysokość będzie ustalana w oparciu o średnie koszty produkcji energii w danej technologii – w ujęciu tzw. LCOE (Levelised Cost of Electricity)

REKLAMA
REKLAMA

KE postuluje ponadto zastosowanie systemu taryf gwarantowanych (feed-in tariffs – FiT) dla mniejszych instalacji OZE o mocy nieprzekraczającej 1 MW, a w przypadku farm wiatrowych stałe taryfy mają przysługiwać dla właścicieli instalacji mniejszych niż 5 MW lub złożnych maksymalnie z trzech turbin. 

Czytaj więcej na temat ostatnich propozycji KE w zakresie zasad wsparcia dla OZE w artykule:  Bruksela rekomenduje krajom UE nowe zasady dopłat dla OZE

gramwzielone.pl