Kolejne miasto wprowadza dotacje na OZE

Kolejne miasto wprowadza dotacje na OZE
Propuls

Mieszkańcy Krakowa będą mogli otrzymać dotację z miejskiego budżetu, która pokrycje część kosztów związanych z z inwestycjami w zakresie likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe, instalacji odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Potencjalni beneficjenci muszą się pospieszyć. Na złożenie wniosku o dofinansowanie jest tylko kilka tygodni.

Jak informuje Urząd Miasta Krakowa, w ramach programu likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe wnioski o dotację na likwidację pieców i palenisk będą mogli składać mieszkańcy, którzy ubiegali się o dofinansowanie w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, ale z przyczyn formalnych nie mogli uzyskać dotacji na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.

Z programu nie skorzystają osoby, którym została przyznana dotacja, ale inwestycja nie została przeprowadzona i rozliczona w terminie. Dotacja będzie przyznawana w wysokości do 60 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania.

REKLAMA

Uruchomiony również pogram rozwoju odnawialnych źródeł energii przewiduje dotacje do instalacji odnawialnych źródeł energii – pomp ciepła, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych – w budynkach mieszkalnych i w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Krakowa.

Wysokość dotacji może wynieść do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 18 tys. zł przy zakupie i montażu powietrznej pompy ciepła, 33 tys. zł przy zakupie i montażu gruntowej pompy ciepła, 7,5 tys. zł przy zakupie i montażu instalacji kolektorów słonecznych, a także 15 tys. zł przy zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Krakowski magistrat zastrzega, żę pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków na zakup i montaż pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych będą mieli wnioskodawcy, którzy w czasie trwania Programu Ograniczania Emisji złożyli wniosek o udzielenie dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska obejmującego instalację odnawialnego źródła energii (pompy ciepła, kolektorów słonecznych), jednak ze względu na wykorzystanie limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel, ich wniosek nie został rozpatrzony.

Kraków zmienia ponadto zasady dofinansowania termomodernizacji domów jednorodzinnych.

REKLAMA

Grono potencjalnych beneficjentów zostanie powiększone o osoby fizyczne, których dochód przekracza 250 proc. kryterium dochodowego – do tej pory z programu mogły skorzystać tylko osoby fizyczne, których dochód gospodarstwa domowego wynosił do 250 proc. kryterium dochodowego – do 1320 zł netto na miesiąc w gosp. wieloosobowym, do 1752,50 zł netto na miesiąc w gosp. jednoosobowym.

Wysokość dotacji dla beneficjentów, których dochód przekracza 250 proc. kryterium dochodowego wynosić będzie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 tys. zł

Dotacja dla beneficjentów, których dochód wynosi do 250 proc. kryterium dochodowego, pozostaje bez zmian i wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 50 tys. zł

Kraków wprowadzi pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków dla beneficjentów, których dochód nie przekracza 250 proc. kryterium dochodowego, a także zwiększy maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych z 400 zł/m2 do 700 zł/m2.

Nabór wniosków o dotacje z budżetu miasta Krakowa potrwa do końca przyszłego miesiąca.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.