Wkrótce kolejna aukcja dla kogeneracji

Wkrótce kolejna aukcja dla kogeneracji
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Klimatu, które określa tegoroczne budżety systemów wsparcia dla kogeneracji. Do podziału w tym roku będzie ponad 13 mld zł.

W dniu 26 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z 5 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020.

Ministerstwo Klimatu określiło maksymalną wysokość wsparcia, jakie w tym roku może zostać udzielone wytwórcom energii wykorzystującym technologię wysokosprawnej kogeneracji.

REKLAMA

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta w tym roku premią, wynosi w tym roku 26,3 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii to prawie 4,9 mld zł. Natomiast premia kogeneracyjna indywidualna została przewidziana dla maksymalnie 72 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji. Wartość premii indywidualnej określono na 8,6 mld zł.

Przekazując informację na ten temat, Urząd Regulacji Energetyki zaznacza, że ustawa o promowaniu energii z wysokosprawnej kogeneracji wprowadziła cztery mechanizmy polegające na wsparciu w postaci premii dopłacanych wytwórcom do ceny energii elektrycznej w ramach następujących systemów.

Pierwszy to aukcje, w których przyznawana jest premia kogeneracyjna dla jednostek kogeneracji nowych i znacznie zmodernizowanych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW. Aukcje ogłasza, przeprowadza i rozstrzyga Prezes URE.

Drugi system wspacia realizowany jest w formie premii gwarantowanej dla jednostek kogeneracji istniejących i zmodernizowanych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW; a także małych jednostek kogeneracji (nowych, znacznie zmodernizowanych, istniejących lub zmodernizowanych), wchodzących w skład źródła o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW. Wysokość premii określana jest przez Ministra Energii w rozporządzeniu.

REKLAMA

Trzeci system wsparcia zakłada wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej dla jednostek kogeneracji istniejących i zmodernizowanych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW. Wysokość premii ustalana jest indywidualnie w drodze decyzji Prezesa URE.

Czwarty system wsparcia ma być realizowany w formie premii kogeneracyjnej indywidualnej dla jednostek kogeneracji – nowych i znacznie zmodernizowanych – o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW, które wygrają postępowania ogłaszane i przeprowadzane przez Prezesa URE. Wsparcie w tym przypadku ma być przyznawane w formie naboru.

W wyniku rozstrzygnięcia pierwszej aukcji, która została przeprowadzona w grudniu 2019 roku, premią kogeneracyjną objęto ponad 3,6 TWh energii elektrycznej, a wartość premii przyznanej wytwórcom wyniosła ok. 308 mln zł. Wsparcie uzyskały nowe jednostki kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej prawie 32 MW, które zostaną wybudowane po rozstrzygnięciu aukcji, a premia dla nich będzie wypłacana od 2021 do 2038 roku. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią w tej aukcji, wynosiła 6 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii mogła wynieść ponad 1 mld zł.

Pierwsza w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowych jednostkach kogeneracji lub w jednostkach znacznie zmodernizowanych (wszystkie o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW) rozpocznie się 8 czerwca.

URE informuje, że przeprowadzenie kolejnej aukcji na premię kogeneracyjną planowane jest pod koniec bieżącego roku.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.