ZEW Niedzica z dotacją na zwiększenie wykorzystania OZE

ZEW Niedzica z dotacją na zwiększenie wykorzystania OZE
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. rozpoczął realizację projektu: Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego współfinansowanego ze środków unijnych z programu mającego na celu zwiększenie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Przedmiotem inwestycji  jest budowa linii średniego napięcia 15 kV wraz z linią światłowodową oraz kontenerowych stacji transformatorowych wraz z wykonaniem adaptacji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej. Linia kablowa SN będzie służyć do zasilenia projektowanych stacji, natomiast światłowód posłuży do skomunikowania stacji, poprzez wizualizację i zdalne sterowanie, z centralą ZEW Niedzica.

Projektowana linia energetyczna oraz światłowodowa będzie wykonywana w relacji: Elektrownia Wodna Niedzica – stacja transformatorowa „Zamajerz” – stacja transformatorowa „Stylchyn” – stacja transformatorowa „Frydman Podprzylasek” – stacja transformatorowa „Pompownia Frydman” – stacja transformatorowa „Pompownia Dębno”.

REKLAMA

Celem inwestycji jest powstanie sieci elektroenergetycznej, dzięki której uzyska się możliwość podłączenia nowych źródeł OZE. W wyniku realizacji inwestycji powstanie ponad 12,5 km sieci, dającej możliwość przyłączenia nowych odbiorców w tym prosumentów.

Ułożenie kabla 15 kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego, w połączeniu z towarzyszącym światłowodem, ma stworzyć inteligentną sieć, która będzie miała możliwości automatycznej konfiguracji.

W wyniku połączenia nowego majątku z istniejącym uzyska się możliwość zasilenia większości punktów w sieci z dwóch niezależnych torów, co znacząco zwiększy pewność dostaw energii elektrycznej nawet podczas awarii. Będzie się to odbywać poprzez automatyczną eliminację odcinków na których wystąpiła awaria. Powyższe możliwości przyczynią się również do zmniejszenia strat powstających w procesie dystrybucji energii elektrycznej poprzez automatyczną optymalizację konfiguracji układu sieciowego – informuje spółka.

REKLAMA

Po realizacji inwestycji zwiększy się także bezpieczeństwo zasilania Pompowni Frydman i Pompowni Dębno – tj. obiektów hydrotechnicznych odpowiedzialnych za przepompowywanie wody z terenów położonych w depresji względem Zbiornika Czorsztyńskiego.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1.”Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”.

Wartość całego projektu to 7,8 mln zł, z czego dofinansowanie stanowi 6,5 mln zł.

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. jest liderem Klastra Zbiornika Czorsztyńskiego, który w 2018 roku uzyskał od Ministerstwa Energii certyfikat pilotażowego klastra energii. 

Członkami klastra są jeszcze trzy gminy (Czorsztyn, Łapsze Niżne i Nowy Targ), a także Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.