Duży wzrost produkcji energii odnawialnej w Polsce w maju

Duży wzrost produkcji energii odnawialnej w Polsce w maju
Energa

W ubiegłym miesiącu wyraźnie wzrosła w Polsce produkcja energii odnawialnej w wyszczególnianej w raportach PSE grupie źródeł OZE niezaliczanych do energetyki wiatrowej oraz zawodowej energetyki wodnej. Operator krajowego systemu elektroenergetycznego odnotowuje ponadto kilkunastoprocentowy spadek generacji z elektrowni węglowych.

Z miesięcznego raportu Polskich Sieci Elektroenergetycznych za maj wynika, że w tym okresie w Polsce produkcja energii wiatrowej wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem o 9,59 proc. – z 874 GWh do 958 GWh. Miesiąc wcześniej, w kwietniu, elektrownie wiatrowe wytworzyły 1 156 GWh – o 2,7 proc. więcej niż w kwietniu 2019 r.

Od początku 2020 roku do końca maja elektrownie wiatrowe wytworzyły łącznie 7 274 GWh energii elektrycznej wobec 6 651 GWh w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 9,36 proc. Taki poziom produkcji energii z wiatru daje udział w krajowym miksie wytwórczym na poziomie 11, 5 proc.

REKLAMA

Wyraźny spadek produkcji odnotowują zawodowe elektrownie wodne, które w maju wytworzyły 187 GWh energii wobec 291 GWh przed rokiem, czyli o ponad 35 proc. mniej. W kwietniu zawodowe elektrownie wodne wytworzyły 170 GWh, co oznaczało spadek o 28,5 proc. rok do roku. W pierwszych pięciu miesiącach te źródła wytworzyły 1 128 GWh wobec 1 303 GWh przed rokiem, czyli o 13,44 proc. mniej.

Wyraźny wzrost produkcji energii w ubiegłym miesiącu odnotowały natomiast źródła zaliczone przez PSE do grupy „inne odnawialne”, a więc bez elektrowni wiatrowych i zawodowych elektrowni wodnych. W maju przed rokiem OZE zaliczone do tej grupy wytworzyły 43 GWh, natomiast w ubiegłym miesiącu generacja wyniosła 257 GWh, co oznacza wzrost rok do roku aż o 491,6 proc. W kwietniu „inne odnawialne” wytworzyły 184 GWh energii elektrycznej, czyli o 357,9 proc. więcej niż w kwietniu 2019 r.

Uwzględniając generację za pierwsze pięć miesięcy 2020 r. w tej grupie OZE wyniosła ona 7 274 GWh i jest to wynik o 9,36 proc. lepszy od generacji z analogicznego okresu ubiegłego roku. Udział tych źródeł OZE w krajowym miksie wytwórczym w tym okresie wyniósł jednak tylko niecałe 0,01 proc.

W maju spadła wyraźnie produkcja energii z elektrowni węglowych.

REKLAMA

Elektrownie zasilane węglem kamiennym wytworzyły w maju ubiegłego roku 6 110 GWh energii elektrycznej, a w maju 2020 r. 4 656 GWh, czyli o 23,8 proc. mniej niż przed rokiem. Spadek generacji z tych źródeł za pierwsze pięć miesięcy tego roku wyniósł r/r o 11,9 proc.

Mniejszy spadek produkcji zanotowały w ubiegłym miesiącu elektrownie na węgiel brunatny, które w maju wytworzyły 3 321 GWh w stosunku do 3 669 GWh przed rokiem, czyli o 9,48 proc. mniej. Biorąc pod uwagę generację z tych źródeł za pierwsze pięć miesięcy 2020 r., była ona niższa o 14,24 proc. niż przed rokiem.

Elektrownie gazowe zwiększyły produkcję energii w ubiegłym miesiącu do 1 089 GWh w stosunku do 971 GWh przed rokiem, a więc o 12,2 proc. W pierwszych pięciu miesiącach 2020 r. produkcja energii z tych źródeł wzrosła rok do roku o 17,77 proc.

Elektrownie zaliczane do grupy przemysłowych zmniejszyły w maju produkcję – z 796 GWh przed rokiem do 729 GWh. Za pierwsze pięć miesięcy br. produkcja z tych źródeł była niższa w zestawieniu z wynikiem z analogicznego okresu ubiegłego roku o 5,18 proc.

W maju wzrosło ponadto saldo wymiany zagranicznej – z 916 GWh przed rokiem do 1 264 GWh, czyli o 38,05 proc. Z kolei wzrost salda za pięć miesięcy tego roku w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku wyniósł 42,24 proc.

Produkcja energii elektrycznej w kraju ogółem wyniosła w maju 11 195 GWh wobec 12 753 GWh zeszłego roku, co oznacza spadek o 12,22 proc. Z kolei krajowe zużycie energii elektrycznej wyniosło 12 460 GWh wobec 13 669 GWh przed rokiem, czyli było mniejsze o 8,85 proc.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.