Piotr Woźny dołącza do koncernu Zygmunta Solorza

Piotr Woźny dołącza do koncernu Zygmunta Solorza
Piotr Woźny. Fot. KPRM, flickr cc

Piotr Woźny, który ostatnio pełnił funkcję prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wszedł do rady nadzorczej kontrolowanego przez Zygmunta Solorza koncernu energetycznego Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA.

Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA (ZE PAK) to obecnie jeden z najbardziej emisyjnych w Europie wytwórców energii elektrycznej pod względem ilości emitowanego CO2 w przeliczeniu na jednostkę produkowanej energii. Jednak od pewnego czasu z koncernu kontrolowanego przez Zygmunta Solorza płyną sygnały o planie transformacji w kierunku niskoemisyjnego wytwarzania energii.

Ostatnio ZE PAK informował o podpisaniu umowy na zakup elektrolizera do produkcji wodoru w technologii membran protonowymiennych (PEM). W procesie elektrolizy ma być wykorzystywana energia odnawialna, a konkretnie pochodząca ze spalania biomasy w Elektrowni Konin.

REKLAMA

W pierwszym etapie produkcji wodoru zapotrzebowanie na moc elektryczną ma wynosić 2,5 MW, a wyposażenie modułu w drugi elektrolizer o mocy 5 MW ma pozwolić na produkcję 2 ton wodoru na dobę.

ZE PAK szacuje, że jeden elektrolizer pozwoli na eksploatację około 50 autobusów wodorowych na dobę, z których każdy przejeżdża dziennie ok. 250 km.

Na razie wśród „zielonych” aktywów ZE PAK będzie mieć do dyspozycji bloki wytwarzające energię z biomasy.

Firma zawarła wycenioną na 89,8 mln zł umowę ze spółką Valmet Technologies Oy dotyczącą realizacji pod klucz kontraktu na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kotła K-7 na kocioł fluidalny pracujący w technologii BFB.

Jak zapewnia koncern energetyczny kontrolowany przez Zygmunta Solorza, ta inwestycja sprawi, że Konin będzie pierwszym miastem w Polsce ogrzewanym energią pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Termin realizacji kontraktu to 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. Projekt został zgłoszony przez ZE PAK S.A. do aukcji rynku mocy i uzyskał 17 letni kontrakt, począwszy od roku 2024.

REKLAMA

Zmodernizowana instalacja o mocy 50 MWe będzie produkować energię elektryczną oraz pełnić funkcję rezerwową dla działającego już obecnie bloku biomasowego w Elektrowni Konin zasilającego w ciepło miasto Konin. Po modernizacji kotła K-7 moc bloków biomasowych wzrośnie do 100 MWe (2×50 MWe).

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA sygnalizował wcześniej zainteresowanie budową farm fotowoltaicznych. Już w listopadzie 2018 roku ZE-PAK poinformował o zgodzie rady nadzorczej na realizację inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o przewidywanej mocy około 70 MWp.

Planowana farma fotowoltaiczna miałaby powstać na zrekultywowanych terenach uprzednio eksploatowanych górniczo, na obszarze około 110 hektarów, na terenie gminy Brudzew w powiecie tureckim.

Do rady nadzorczej ZE PAK obok Piotra Woźnego został powołany Maciej Stec, który od początku swojej kariery zawodowej był związany z rynkiem telewizyjnym, od kwietnia 2019 r. jest wiceprezesem zarządu spółki Cyfrowy Polsat, a także m.in. wiceprezesem i członkiem rady nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z .o.o.

Piotr Woźny to absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację sędziowską i radcowską, po czym pracował w drugim z zawodów. Do 2015 r. wspólnik zarządzający kancelarii prawnej GWW oraz szef praktyki telekomunikacyjnej w tej kancelarii.

W latach 2000-2001 pełnił funkcję wiceministra łączności w rządzie premiera Jerzego Buzka. Od listopada 2015 do końca marca 2017 r. wiceminister cyfryzacji w rządzie premier Beaty Szydło, odpowiedzialny za kwestie budowy sieci szerokopasmowych finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz za koncepcję utworzenia i funkcjonowania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Od maja 2017 r. był zaangażowany w sprawy dotyczące walki ze smogiem, najpierw jako doradca ówczesnego wicepremiera Mateusza Morawieckiego, później od stycznia 2018 r. jako wiceminister w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, a od marca 2018 r. do końca maja 2020 r. w charakterze Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze. Zajmował się kwestiami tworzenia regulacji prawnych dotyczących standardów emisyjnych kotłów na paliwa stałe oraz norm jakościowych paliw stałych używanych do ogrzewania domów, jak również implementacją termomodernizacyjnej ulgi podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych, która została wprowadzona od stycznia 2019 r.

Od czerwca 2018 r. do stycznia 2019 r. pełnił funkcję zastępcy prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a od końca sierpnia 2019 r. do końca maja 2020 r. pełnił funkcję prezesa zarządu NFOŚiGW. Jako prezes zarządu NFOŚiGW był odpowiedzialny m.in. za nadzór nad realizowanym programem wsparcia zakupu domowych instalacji fotowoltaicznych Mój Prąd, jak również za wdrożenie nowej wersji programu Czyste Powietrze.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.