Enea rozkręciła współspalanie

Enea rozkręciła współspalanie
Enea

Aż o ponad 1/3 wzrosła w pierwszym kwartale 2020 r. produkcja energii odnawialnej przez Eneę. To jednak nie efekt oddania  do użytku nowych instalacji OZE, ale przede wszystkim zwiększenia współspalania biomasy z węglem w Elektrowni Połaniec.

Wypracowane przez Grupę Enea w I kwartale 2020 r. przychody wyniosły 4,6 mld zł, co oznacza wzrost o 14,5% r/r. EBITDA Grupy kształtowała się na poziomie 913 mln zł i wzrosła o 14,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 459 mln zł, a więc wzrósł o 64,1% r/r.

Najwyższa EBITDA, wynosząca 472 mln zł, wypracowana została w obszarze wytwarzania (wzrost o 72,5 mln zł r/r). Z czego przyrost o 61,5 mln zł r/r odnotowano w segmencie Elektrowni Systemowych. Na ten wynik pozytywnie wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych. W I kwartale tego roku Grupa wytworzyła ponad 5 TWh energii elektrycznej.

REKLAMA

Enea podkreśla w komunikacie za pierwszy kwartał 2020 r., że w porówaniu do analogicznego okresu przed rokiem o 34 proc. zwiększono produkcję ze źródeł odnawialnych. To jednak nie efekt oddania do użytku nowych instalacji OZE. W tym zakresie koncern energetyczny z siedzibą w Poznaniu nie wykazuje się większą aktywnością, nie korzystając choćby z możliwości oferowanych przez system aukcyjny.

Odnotowany przez Eneę wzrost produkcji energii zaliczanej do odnawialnej to głównie efekt zwiększenia rok do roku aż o 297,1 proc. – z 34 GWh do 135 GWh – produkcji energii ze współspalania w Elektrowni Połaniec.

Poza tym w Połańcu Enea zwiększyła o 11 proc. – z 354 GWh o 393 GWh – produkcję energii z biomasy w tzw. Zielonym Bloku.

Enea zwiększyła też o 11,7 proc. produkcję energii z farm wiatrowych, ale tutaj wysokość generacji nie robi wrażenia w porównaniu z wolumenem gigawatogodzin wytworzonych w Połańcu. Z kilku posiadanych farm wiatrowych Enea zwiększyła produkcję rok do roku z 60 GWh do 67 GWh. Poza tym jej elektrownie wodne zwiększyły produkcję energii z 42 GWh do 44 GWh, a biogazownie – z 1 GWh do 2 GWh.

Kierunek OZE

Prezentując wyniki za pierwszy kwartał, zarząd Enei podkreślał planowany zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii.

Enea już wcześniej ogłosiła cel udziału OZE w produkcji energii elektrycznej na poziomie 22 proc. do 2025 roku oraz 33 proc. w 2030 roku. 

REKLAMA

Na razie potencjał Enei w energetyce wiatrowej czy fotowoltaice pozostaje skromny.  O wolumenie generacji zielonej energii w tym koncernie energetycznym decyduje przejęty kilka lat temu tzw. Zielony Blok w Elektrowni Połaniec, czyli jedna z największych na świecie elektrowni na biomasę.

Dzięki tej instalacji Enei udało się zwiększyć w ubiegłym roku udział zielonej energii w swoim miksie wytwórczym do około 8 proc.

Całkowity potencjał wytwórczy Enei sięga 6,25 GW, w tym odnawialne źródła energii to 442,7 MW. Największy udział w tym wyniku mają bloki biomasowe o mocy 230 MW w Elektrowni Połaniec, a ponadto w segmencie OZE Enea posiada jeszcze trzy farmy wiatrowe Bardy, Darżyno i Baczyna o łącznej mocy 71,6 MW, elektrownie wodne o mocy 58,8 MW, źródła kogeneracyjne o mocy 78,5 MW oraz dwie biogazownie w Gorzesławiu i Liszkowie o łącznej mocy 3,8 MW.

Na początku tego miesiąca Enea ogłosiła partnerstwo z hiszpańskim koncernem energetycznym Iberdrola, którego efektem ma być wspólna budowa morskich farm wiatrowych.

Obie firmy rozpoczęły, na zasadzie wyłączności, negocjacje dotyczące oceny możliwości realizacji wspólnej inwestycji kapitałowej w projekty farm wiatrowych i ich wspólnego przygotowania, budowy, a także eksploatacji. Jest mowa o budowie morskich farm wiatrowych o mocy nawet 3,3 GW. 

Więcej przyłączonych mikroinstalacji

Za pierwszy kwartał 2020 r. Enea raportuje ponadto m.in. wzrost wartości EBITDA o 58 mln zł r/r w obszarze dystrybucji. EBITDA wyniosła 307 mln zł. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym utrzymywała się na stabilnym poziomie i wyniosła ponad 5 TWh. O 1,3% wzrosła liczba odbiorców usług dystrybucyjnych – klientów Enei Operator. 

W I kwartale 2020 r. Enea Operator przyłączyła ponad 5,5 tys. źródeł odnawialnych, w tym 58 źródeł powyżej 50 kW, o łącznej mocy ponad 135 MW. Ponad pięciokrotnie wzrosła liczba mikroinstalacji przyłączonych do sieci w północno-zachodniej Polsce. Po trzech miesiącach moc zainstalowanych w tym roku źródeł to prawie 177 MW, co jest niemal siedmiokrotnością mocy z I kwartału 2019 roku. 

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.