Wzrost ceny energii w pierwszym kwartale 2020 r.

Wzrost ceny energii w pierwszym kwartale 2020 r.
Elia

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że średnia cena energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, wyliczona zgodnie z art. 23 Prawa energetycznego, w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniosła 250,9 zł/MWh, czyli była wyższa o niemal 20 zł/MWh od obliczonej w ten sam sposób średniej ceny z wcześniejszego kwartału.

Algorytm obliczania wskazanej wyżej średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, wyznaczonej zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy Prawo energetyczne, obejmuje sprzedaż energii elektrycznej realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych, a także na giełdę energii.

W algorytmie wyznaczania tej ceny nie jest uwzględniana sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku.

REKLAMA

Wcześniej średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyliczona zgodnie z  art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy Prawo energetyczne w czwartym kwartale 2019 r. wyniosła 241,41 zł/MWh, a we wcześniejszym kwartale była wyższa i wyniosła 252,65 zł. Średnia cena za cały 2019 r. wyniosła 245,55 zł i była znacznie wyższa od średniej ceny z roku 2018 (194,30 zł/MWh) oraz ceny z roku 2017 (163,70 zł/MWh).

Urząd Regulacji Energetyki podaje też kwartalne ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyliczane zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 49a ustawy Prawo energetyczne.

URE podał już obliczoną w ten sposób średnią cenę za pierwszy kwartał 2020 r., która wyniosła 235,44 zł/MWh, co oznaczało wzrost w porównaniu do średniej ceny z czwartego kwartału 2019 r. (223,36 zł/MWh), ceny za analogiczny kwartał ubiegłego roku (221,28 zł/MWh) oraz ceny za pierwszy kwartał 2018 roku (171,85 zł/MWh).

REKLAMA

Jednocześnie URE odnotował relatywnie niski wolumen obrotu energią w pierwszym kwartale 2020 r., obliczany zgodnie z art. 49a ustawy Prawo energetyczne, który wyniósł 10,12 TWh w porównaniu do 12,08 TWh w czwartym kwartale 2019 r., a także 15,08 TWh w analogicznym kwartale 2019 roku oraz 22,65 TWh w pierwszym kwartale 2018 r.

W obliczeniu średniej ceny – zgodnie z art. 49a ustawy Prawo energetyczne – URE uwzględnia dane z realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej wskazane w art. 49a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne.

Ta cena nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych ze świadectwami pochodzenia.  

URE podkreśla, że istotny wpływ na poziom ceny wyznaczanej zgodnie z art. 49a ustawy Prawo energetyczne mają kontrakty zawierane z dużym – rocznym, dwuletnim – wyprzedzeniem. W konsekwencji przedstawiona cena, jak podkreśla Urząd, może nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.