Ponad 340 mln zł rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych

Ponad 340 mln zł rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Urząd Regulacji Energetyki zakończył pierwszy proces przyznawania rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych. To nowy system wsparcia dla podmiotów wykonujących działalność w sektorach i podsektorach energochłonnych. Rekompensaty przyznawane są w związku z przenoszeniem kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów przez te podmioty.

URE informuje, że w wyniku analizy i weryfikacji wniosków o wypłatę rekompensat przyznał wsparcie na łączną kwotę ponad 340  mln zł, przy czym najwyższa z rekompensat wyniosła ponad 69 mln zł.

Z systemu wsparcia skorzystało 25 przedsiębiorstw, które jednocześnie musiały zrezygnować ze wsparcia przewidzianego w ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa prądowa).

REKLAMA

Rekompensaty są przyznawane w drodze decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa URE na wniosek uprawnionych podmiotów. Do końca marca 2020 r. wnioski o przyznanie rekompensat złożyło 28 podmiotów.

Rafał Gawin, prezes URE, podkreśla, że system rekompensat dla odbiorców energochłonnych ma ograniczyć ryzyko relokacji przedsiębiorstw, które rozważają przeniesienie działalności do innego regionu ze względu na wysokie koszty pośrednie, które muszą ponosić w naszym kraju, co jest określane w j. angielskim jako zjawisko tzw. carbon leakage.

REKLAMA

– Ten system wsparcia wymagał od nas rozpoznania nowych obszarów związanych z działalnością branż energochłonnych, jak huty, zakłady chemiczne, zakłady azotowe czy papiernie, a także zagadnień związanych z szeroko rozumianym systemem handlu uprawnieniami do emisji. W tym roku z systemu skorzystały podmioty, które zrezygnowały z rekompensat przewidzianych w ustawie cenowej i dlatego pula rekompensat sektorowych nie została w całości rozdysponowana. W przyszłym roku spodziewamy się większej liczby wnioskodawców –  komentuje Rafał Gawin. 

Maksymalny limit środków finansowych przeznaczonych na wsparcie dla sektorów i podsektorów energochłonnych za 2019 i 2020 rok został określony w ustawie o systemie rekompensat i wynosi po 890 mln na każdy rok. Środki na rekompensaty pochodzą z wpływów z aukcji uprawnień do emisji CO2, przy czym jest to nie więcej niż 25 proc. wszystkich uzyskanych z aukcji środków.

Wykaz podmiotów, którym przyznano rekompensaty, URE przekazuje do ministrowi właściwemu do spraw gospodarki (minister rozwoju) oraz Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który wypłaca rekompensaty.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.