Ogromny wzrost przyłączeń mikroinstalacji do sieci Energi

Ogromny wzrost przyłączeń mikroinstalacji do sieci Energi
SunSol

Z informacji, które portal Gramwzielone.pl uzyskał u operatora sieci dystrybucyjnej Energa Operator, wynika, że ten po świetnym pierwszym kwartale 2020 r. jeśli chodzi o moc przyłączonych w tym czasie mikroinstalacji, w minionym kwartale poprawił wynik z pierwszego kwartału, jeśli chodzi o przyłączone źródła o jednostkowej mocy do 50 kW, niemal dwukrotnie.

Energa poinformowała wczoraj, że w pierwszym półroczu 2020 r. w sieci Energi Operator pojawiło się niemal 20 tys. nowych mikroinstalacji, w tym wyłącznie w drugim kwartale przybyło ponad 12,5 tys., dzięki czemu łączna liczba tego rodzaju instalacji w sieci tego operatora systemu dystrybucyjnego wzrosła do blisko 50 tys.

Portal Gramwzielone.pl sprawdził, jakie źródła i o jakiej mocy przyczyniły się do wypracowania tak świetnego wyniku – i to w czasie, gdy pracę instalatorów i pracowników zakładów energetycznych ograniczały restrykcje wprowadzone w związku ze stanem epidemii.

REKLAMA

W pierwszym kwartale 2020 r. do sieci Energi Operatora przyłączono w sumie 7013 mikroinstalacje o łącznej mocy 49,989 MW. W tym przyłączono tylko pięć źródeł innych niż wyłącznie fotowoltaiczne. Były to trzy mikroelektrownie wiatrowe o łącznej mocy 15 kW, jedna mikrobiogazownia o mocy 44 kW oraz jedno źródło hybrydowe o mocy 1 kW.

Natomiast w drugim kwartale w sieci tego operatora przybyło 12556 mikroinstalacji o łącznej mocy 93,247 MW. W tym przyłączono tylko trzy źródła w technologii innej niż wyłącznie fotowoltaiczna – jedną mikroelektrownię wodną o mocy 26 kW oraz dwa źródła hybrydowe o mocy 6 kW.

Dla porównania, w drugim kwartale 2019 r. w sieci tego operatora systemu dystrybucyjnego przybyło około 7,3 tys. mikroinstalacji o mocy 47,35 MW.

Łącznie w pierwszym półroczu 2020 r. Energa Operator przyłączyła dokładnie 19569 odnawialnych źródeł energii w segmencie do 50 kW, a ich łączna moc wyniosła 143,236 MW.

REKLAMA

W sumie na koniec czerwca 2020 r. do sieci Energi Operatora przyłączono 47678 mikroinstalacji o łącznej mocy 342,266 MW.

W tej liczbie 47532 to mikroinstalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 339,359 MW, a do tego było 81 mikroelektrowni wodnych (2,172 MW), 30 mikroturbin wiatrowych (0,162 MW), 22 mikroźródła hybrydowe (0,205 MW) oraz 13 mikrobiogazowni (0,368 MW).

W komunikacie na temat przyłączeń mikroinstalacji za pierwsze półrocze 2020 r. Energa podkreśla, że w odpowiedzi na rosnącą liczbę źródeł wytwórczych w jej sieci sukcesywnie przystosowuje swoją infrastrukturę do zmieniającego się rynku energii, opartego w coraz większym stopniu na rozproszonych źródłach OZE, poszukując innowacyjnych rozwiązań m.in. w ramach międzynarodowych projektów, takich jak Upgrid czy projekt EUniversal, który wkrótce wkroczy w fazę realizacji.

Spółka zastrzega, że w związku z epidemią przyłączenia mikroinstalacji oraz montaż liczników dwukierunkowych nadal odbywają się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Elektromonterzy wyposażeni są w rękawiczki i maski ochronne, a klienci proszeni są o stosowanie środków ochrony osobistej oraz zachowanie bezpiecznej odległości podczas wykonywania przez monterów prac.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.