Pół miliarda złotych dla PGE od NFOŚiGW

Pół miliarda złotych dla PGE od NFOŚiGW
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Sześć projektów przygotowanej przez spółki Polskiej Grupy Energetycznej znalazło się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do otrzymania wsparcia ze środków krajowych i funduszy europejskich. Łączna kwota dofinansowania, którą otrzymają spółki PGE, ma wynieść blisko pół miliarda złotych.

Największa kwota wsparcia przeznaczona zostanie na realizację zadań redukujących emisję tlenków siarki z bloków 3-6 oraz 8-12 w Elektrowni Bełchatów i tylko na ten cel spółka PGE GiEK, do której należy bełchatowska elektrownia, pozyska łącznie blisko 425 mln zł w formie pożyczki. Na obniżenie emisji pyłu z bloku nr 2 Elektrownia Bełchatów otrzyma dofinansowanie w wysokości prawie 42 mln zł, a na redukcję emisji rtęci z bloków 2-12 i 14 niemal 18 mln zł. W obszarze ciepłownictwa NFOŚiGW przyznał dofinansowanie w wysokości 9 mln zł w formie dotacji na modernizację sieci i węzłów w Toruniu oraz 2 mln zł na przyłączenia nowych odbiorców do systemu ciepłowniczego w Siechnicach.

W tym roku także planujemy złożyć wnioski o dofinansowanie projektów na sumę ponad 400 mln zł. Największa kwota, o którą będziemy się ubiegać, dotyczy wsparcia realizacji projektu budowy Elektrociepłowni Nowa Czechnica. Cenimy sobie wieloletnią współpracę z NFOŚiGW, która owocuje skutecznym dostosowywaniem jednostek wytwórczych Grupy PGE do wymogów środowiskowych oraz rozwojem ciepłownictwa sieciowego sprzyjającego poprawie jakości powietrza w miastach i bezpieczeństwu dostaw ciepła – komentuje Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

REKLAMA

Spółki z Grupy PGE korzystają z różnych instrumentów wsparcia oferowanych przez NFOŚiGW m.in. z pożyczek preferencyjnych czy dotacji. Aktualnie w Grupie PGE wykorzystywane jest finansowanie z Programu Energia Plus, którego celem jest m.in. poprawa jakości powietrza, w ramach Programu Sokół nastawionego na wsparcie wdrożeń innowacyjnych technologii środowiskowych oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansującego ze środków europejskich m.in. niskoemisyjną gospodarkę.

REKLAMA

Od ponad 30 lat NFOŚiGW wspiera inwestycje prośrodowiskowe w całej Polsce. Rocznie przeznaczamy na ten cel ok. 6 mld zł, którymi dysponujemy w ramach krajowego i zagranicznego budżetu, w tym środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podpisane umowy o dofinansowanie znacząco przyczynią się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji: pyłów, siarki, rtęci – komentuje Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

Aktualnie w Grupie PGE realizowanych jest 20 projektów na kwotę wsparcia w formie pożyczki lub dotacji w wysokości ponad 400 mln zł. Jednym z projektów, który powstał przy wsparciu NFOŚiGW, była pierwsza nitka technologiczna Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów z Odzyskiem Energii w Elektrociepłowni w Rzeszowie, przekazana do eksploatacji w październiku 2018 r.

Celem tego przedsięwzięcia jest redukcja masy odpadów komunalnych kierowanych na składowiska oraz odzysk energii zawartej w przetwarzanych odpadach. Dofinansowanie zostało udzielone w formie pożyczki na warunkach preferencyjnych w kwocie 213 mln zł z częściowym umorzeniem.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.