Premia kogeneracyjna. URE podał datę kolejnego naboru

Premia kogeneracyjna. URE podał datę kolejnego naboru
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wprowadziła nowy system wsparcia dla jednostek wytwarzających energię elektryczną i cieplną w wysokosprawnej kogeneracji. Jedna z wprowadzonych form wsparcia to tzw. premia gwarantowana indywidualna. W ubiegłorocznym naborze po premię nie zgłosił się żaden inwestor. Kolejna szansa na skorzystanie z premii pojawi się w grudniu. 

Ustawa z grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji zastąpiła wcześniejszy system wsparcia oparty na świadectwach pochodzenia z kogeneracji, wprowadzając zgodny z regulacjami Unii Europejskiej system wsparcia dla energii elektrycznej z jednostek kogeneracyjnych.

Jednostka kogeneracji, która może skorzystać z nowych mechanizmów, musi spełniać warunek wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytwarzanej energii, a także wymagania techniczne umożliwiające zakwalifikowanie wytwarzanej energii elektrycznej jako wytworzonej z wysokosprawnej kogeneracji, zgodnie z rozporządzeniem ministra energii.

REKLAMA

Ustawodawca przewidział różne systemy i procedury wsparcia: aukcja – premia kogeneracyjna / nabór – premia kogeneracyjna indywidualna / premia gwarantowana / premia gwarantowana indywidualna; w zależności od wielkości jednostki oraz stopnia jej eksploatacji: istniejące / zmodernizowane / znacznie zmodernizowane / nowe.

System wsparcia w postaci premii gwarantowanej przewidziano dla istniejących i zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy 1-50 MW oraz małych jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej do 1 MW – nowych, znacznie zmodernizowanych, zmodernizowanych oraz istniejących.

Nowe i znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej 1-50 MW mogą wziąć udział w aukcji i uzyskać premię kogeneracyjną.

Nowe i znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracji o mocy ponad 50 MW w wyniku wygranego naboru mogą uzyskać wsparcie w postaci premii kogeneracyjnej indywidualnej.

Natomiast istniejące i zmodernizowane jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW mogą uzyskać premię gwarantowaną indywidualną.

Teraz Urząd Regulacji Energetyki informuje, że w dniu 14 grudnia br. rozpocznie się kolejny nabór na premię kogeneracyjną indywidualną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW, które uzyskały decyzję o dopuszczeniu do udziału w naborze.

REKLAMA

Nabór potrwa 3 dni. Otwarcie nastąpi 14 grudnia o godzinie 8:15, a zamknięcie 16 grudnia o godzinie 16:15.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią indywidualną, wynosi 72 TWh (w tym 3,6 TWh dla wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), zaś maksymalna wartość premii to ponad 8,6 mld zł, z czego ponad 432 mln zł przewidziano dla wytwórców energii elektrycznej zlokalizowanych poza terytorium Polski.

W poprzednim naborze na premię kogeneracyjną indywidualną, który odbył się w grudniu ubiegłego roku, maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż mogła zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną, wyniosła 36 TWh. W tym przewidziano pulę 1,8 TWh dla wytwórców poza terytorium Polski.

W tym naborze nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania określone w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w związku z tym nabór nie został rozstrzygnięty.

Natomiast URE rozstrzygnął wówczas aukcję na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracji (wszystkie o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW).

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji, premią kogeneracyjną objęto ponad 3,6 TWh energii elektrycznej, a wartość premii przyznanej wytwórcom wyniosła ok. 308 mln zł. Wsparcie uzyskały nowe jednostki kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej prawie 32 MW, które zostaną wybudowane po rozstrzygnięciu aukcji, a premia dla nich będzie wypłacana od 2021 do 2038 roku. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią w tej aukcji, wynosiła 6 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii mogła wynieść ponad 1 mld zł.

Minimalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zostanie wypłacona uczestnikom, którzy wygrali tamtą aukcję, wyniosła 60 zł/MWh, natomiast maksymalna wartość sięgnęła 98,13 zł/MWh.

URE podkreśla, że w aukcji zadziałała tzw. reguła wymuszenia konkurencji, zgodnie z którą w przypadku, gdy ilość energii elektrycznej lub wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z tej ilości objęta ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji nie jest większa niż maksymalna ilość lub wartość określona w ogłoszeniu, aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi przez nich ofertami.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.