KE chce zmiany zasad opodatkowania energii, aby nie promowały paliw kopalnych

KE chce zmiany zasad opodatkowania energii, aby nie promowały paliw kopalnych
Fot. Liber-Europe, flickr cc

Komisja Europejska rozpoczęła przegląd dyrektywy określającej zasady opodatkowania energii, oceniając, że zmiana zasad opodatkowania energii i mające być efektem tej zmiany zmniejszenie dopłat do paliw kopalnych wpisze się w cele transformacji energetycznej i Europejskiego Zielonego Ładu.

Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki, Komisja Europejska zwróciła się do obywateli państw członkowskich oraz wszystkich zainteresowanych stron – organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych, przedsiębiorstw, administracji krajowych – o przekazanie opinii oraz wszelkich informacji mogących wspomóc prowadzony przez Komisję przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii

Urząd informuje, że realizacja Europejskiego Zielonego Ładu wymaga wielu zmian w obecnie obowiązujących przepisach prawa. Wśród aktów, które podlegają rewizji, znalazła się dyrektywa Rady z 2003 r., która ustanawia wspólnotowe przepisy dotyczące opodatkowania energii elektrycznej oraz produktów energetycznych wykorzystywanych jako paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania.

REKLAMA

Zgodnie z założeniami Komisji, rewizja dyrektywy powinna koncentrować się głównie na kwestiach środowiskowych. KE podkreśla, że od czasu wejścia w życie dyrektywy w 2003 r. zaszły bowiem bardzo duże zmiany na rynkach energii elektrycznej i gazu oraz w stosowanych technologiach. Zmieniły się również międzynarodowe zobowiązania Unii Europejskiej, a także ramy regulacyjne UE w dziedzinie energii i zmian klimatycznych.

REKLAMA

Zdaniem Komisji dyrektywa w obecnym brzmieniu nie wypełnia już swojego głównego celu, jakim jest prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a szeroki zakres zwolnień i obniżek sprzyja stosowaniu w produkcji energii paliw kopalnych.

Według KE dyrektywa nie promuje także odpowiednio redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej ani wykorzystania paliw alternatywnych takich jak wodór, paliwa syntetyczne czy biopaliwa zaawansowane.

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany dyrektywy o opodatkowaniu energii i paliw potrwają do 14 października.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.