Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie francuskiego systemu wsparcia dla OZE

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie francuskiego systemu wsparcia dla OZE
Franssozicheu flickr cc-by-2.0

{więcej}Komisja Europejska stwierdziła, że francuski system wsparcia dla energetyki wiatrowej w postaci taryf gwarantowanych jest zgodny z unijnymi zasadami konkurencyjności. To bardzo ważna decyzja dla całego europejskiego rynku OZE. Zakwestionowanie przez Brukselę francuskich taryf gwarantowanych poddałoby w wątpliwość stosowanie tego mechanizmu także w innych krajach UE-28. 

KE od wielu miesięcy badała francuski system taryf gwarantowanych dla lądowych farm wiatrowych pod kątem potencjalnie niedozwolonej pomocy publicznej. Pozytywna decyzja Brukseli oznacza, że tego rodzaju mechanizm wsparcia dla OZE, który jest stosowany także w innych krajach UE, nie stoi w sprzeczności ze wspólnotową polityką konkurencyjności. 

Decyzja w sprawie systemu taryf gwarantowanych we Francji jest o tyle ważna, że w ostatnim czasie tego rodzaju system był krytykowany przez unijnego komisarza ds. konkurencji – mimo, że wcześniej Bruksela potwierdzała już, że taryfy gwarantowane nie stoją w sprzeczności z unijną polityką konkurencyjności. 

REKLAMA

Decyzja KE jest istotna także w kontekście najnowszych wytyczynych Brukseli dla krajowych systemów wsparcia dla OZE. KE postuluje w nich odejście od systemu wsparcia w postaci taryf gwarantowanych dla inwestycji OZE o mocy powyżej 1 MW (5 MW dla wiatru) i zastąpienie tego rodzaju wsparcia systemem aukcyjnym. Taryfy gwarantowane – według Brukseli – powinny być stosowane dla mniejszych inwestycji. 

REKLAMA

W swojej decyzji KE potwierdziła także, iż dopuszczalne jest zróżnicowanie wysokości taryf w zależności od warunków wietrzności panującym w lokalizacji, w której pracują elektrownie wiatrowe.

Tego rodzaju rozróżnienie jest stosowane – obok Francji – także w Niemczech, dzięki czemu wyższa stawka dopłat jest przyznawana inwestorom, którzy zrealizowali swoje projekty w miejscach charakteryzujących się gorszą wietrznością. Wprowadzenie takiego rozróżnienia ma na celu rozproszenie inwestycji wiatrowych.

Tymczasem w Polsce wszystkim farmom wiatrowym przysługuje jednakowy poziom dopłat – niezależnie od warunków wietrzności. W efekcie farmy wiatrowe skupione są głównie w północno-zachodniej części naszego kraju. Duże skupienie farm wiatrowych w jednym regionie może być źródłem problemów m.in. dla pracy systemu elektroenergetycznego.

gramwzielone.pl