Przełomowa decyzja dla rozproszonych źródeł energii w USA

Przełomowa decyzja dla rozproszonych źródeł energii w USA
SolarCity

Federalny regulator amerykańskiego rynku energii elektrycznej w USA zdecydował o dopuszczeniu do udziału w hurtowych rynkach energii i świadczenia usług systemowych tzw. agregatorów zarządzających rozproszonymi źródłami energii, magazynami energii znajdujących się za licznikami, a nawet bateriami samochodów elektrycznych.

FERC (Federal Energy Regulatory Commission) nazywa swoją decyzję “historyczną”. Prace nad dopuszczeniem rozproszonych jednostek do działalności na rynkach hurtowych i świadczenia usług systemowych dla regionalnych operatorów sieci trwały od wielu lat.

Regulacja nosząca numer 2222 została ostatecznie przegłosowana w ubiegłym tygodniu przez kierownictwo FERC stosunkiem głosów 2:1.

REKLAMA

FERC zapewnia, że rozproszone źródła energii będą mogły świadczyć usługi z zakresu bilansowania sieci na równi z dużymi elektrowniami.

Kluczowa w tej decyzji jest informacja o agregacji, co daje możliwość zaangażowania także zależnych pogodowo źródeł, zarządzanych razem ze stacjonarnymi magazynami, samochodowymi bateriami czy DSR, przez agregatorów zawierających kontrakty z regionalnymi operatorami sieci.

Regulator podkreśla, że agregacja takich źródeł pozwoli wypełnić minimalne wymagania co do mocy czy sterowalności, których pojedyncze jednostki nie mogłyby zagwarantować.

– Ta śmiała decyzja umożliwia nowym technologiom wejście na rynek i uczestnictwo na równych zasadach, prowadząc do wzrostu konkurencyjności, rozwoju innowacji i obniżania kosztów dla odbiorcy końcowego – czytamy w komunikacie federalnego regulatora.

REKLAMA

Decyzja federalnego regulatora oznacza, że teraz regionalni operatorzy sieci będą musieli zrewidować swoje regulacje, czyniąc rozproszone źródła energii pełnoprawnymi uczestnikami rynku.

Decyzja nr 2222 zostanie opublikowana w federalnym rejestrze i wejście w życie po 90 dniach. Od tego momentu regionalni operatorzy sieci będą mieć 270 dni na przedstawienie FERC planów wdrożenia tej decyzji.

FERC utworzył fundament pod system energetyczny przyszłości, usuwając bariery wejścia dla nowych technologii – zapewnia prezes FERC Neil Chatterjee, który zwraca uwagę w tym kontekście na inną decyzję regulatora, oznaczoną numerem 841, która dopuszcza jednostki magazynowania energii do świadczenia usług na rzecz działających w USA operatorów systemu przesyłowego – w tym magazyny energii montowane przed i za licznikiem, podłączone do sieci działających w poszczególnych stanach operatorów systemu dystrybucyjnego.

Decyzja nr 841 została przyjęta przez federalnego regulatora już kilka lat temu, jednak jej wejście w życie blokowały postępowania sądowe zainicjowane przez operatorów sieci.

Przed kilkoma tygodniami amerykański sąd apelacyjny utrzymał w mocy postanowienie FERC o dopuszczeniu magazynów energii do świadczenia usług regulacyjnych na równi z konwencjonalnymi elektrowniami na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

Decyzja amerykańskiego sądu otwiera możliwości udziału w rynku hurtowym energii oraz rynkach usług regulacyjnych magazynów energii o mocy zaczynającej się od 100 kW.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.