Chiny ogłaszają cel neutralności klimatycznej

Chiny ogłaszają cel neutralności klimatycznej
Xi Jinping

Największy na świecie emitent CO2 zobowiązał się, że do 2060 roku osiągnie neutralność klimatyczną, niemal całkowicie redukując swoje emisje dwutlenku węgla i równoważąc pozostałe emisje np. dzięki zastosowaniu technologii CCS. Szczytowy poziom emisji Państwo Środka ma osiągnąć przed rokiem 2030.

Pierwsze zobowiązania do ograniczania emisji CO2 Chińczycy przyjęli podczas negocjacji prowadzonych z amerykańską administracją pod kierownictwem Baracka Obamy, które poprzedzały szczyt klimatyczny ONZ w Paryżu w 2015 roku.

W toku bilateralnych rozmów między USA i Chinami Pekin zobowiązał się po raz pierwszy w historii do ograniczenia emisji CO2. W czasie odbywającego się w listopadzie 2014 r. spotkania prezydenci USA i Chin przyjęli nowe zobowiązania w zakresie redukcji emisji CO2.

REKLAMA

Prezydent Obama zobowiązał się, że USA zredukuje emisje CO2 o 26-28 proc. do roku 2025 w porównaniu z emisjami z roku 2005. Z kolei Chiny zobowiązały się do osiągnięcia najwyższego poziomu emisji około 2030 r. Później chińskie emisje CO2 mają już tylko maleć. Dodatkowo Państwo Środka zobowiązało się, że do końca kolejnej dekady zwiększy udział energii z paliw nie-kopalnych w swoim miksie energetycznym do 20 proc.

W stolicy Francji pod koniec 2015 roku kraje Narodów Zjednoczonych, w tym Chiny, zobowiązały się w ramach międzynarodowej umowy do podjęcia działań, które pozwolą powstrzymać wzrost temperatury poniżej 2°C oraz zapowiedziały dążenie do utrzymania go na poziomie 1,5°C w stosunku do średniej temperatury z okresu sprzed rewolucji przemysłowej.

Chiński rząd określił porozumienie zawarte w Paryżu jako początek nowej międzynarodowej współpracy, utrzymując jednak swoje stanowisko, zgodnie z którym kraje rozwijające się powinny zostać obciążone nowymi zobowiązaniami w mniejszym stopniu niż kraje rozwinięte.

W odpowiedzi na rosnącą międzynarodową presję, ale także problem jakości powietrza w przemysłowych regionach kraju Chińczycy podjęli ponadto prace nad wdrożeniem swojej wersji systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, który jest stosowany w Unii Europejskiej.

Chińczycy zobowiązali się także do przyznania priorytetu niskoemisyjnym źródłom energii w dostępie do sieci, a także do wprowadzenia bardziej restrykcyjnych norm emisji spalin w transporcie samochodowym.

REKLAMA

Teraz chiński prezydent Xi Jinping ogłosił podczas posiedzenia plenarnego Organizacji Narodów Zjednoczonych bezprecedensową decyzję, zgodnie z którą Chiny zobowiązały się do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej w roku 2060.

Xi Jinping zapewnił ponadto, że Państwo Środka osiągnie najwyższy poziom emisji gazów cieplarnianych przed rokiem 2030.

Przywódca Chin wezwał jednocześnie inne państwa do postawienia na „zielone” inwestycje w strategiach wychodzenia z kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa.

Taka strategia ma zostać uwzględniona przez zapowiedziany przez prezydenta Chin nowy 5-letni plan gospodarczy, którego celem ma być dekarbonizacja chińskiej gospodarki.

Obecnie nad wdrożeniem celu neutralności klimatycznej do 2050 roku pracuje Unia Europejska, która dodatkowo może zdopingować Chiny do implementowania ambitniejszej strategii klimatycznej, planując wprowadzenie granicznego podatku węglowego w wysokości odpowiadającej śladowi węglowemu importowanych do Unii towarów, co uderzy w przemysł krajów, w których produkowana energia charakteryzuje się wysokim współczynnikiem emisji CO2.

 

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.