Dofinansowanie z programu Ciepłownictwo Powiatowe na nowych zasadach

Dofinansowanie z programu Ciepłownictwo Powiatowe na nowych zasadach
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia nową edycję programu Ciepłownictwo Powiatowe, w której nabór ma ruszyć już z początkiem kolejnego miesiąca.

Celem programu Ciepłownictwo Powiatowe jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza.

W ramach programu można wnioskować o dofinansowanie w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Warunkiem udzielenia dotacji jest jednoczesne zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW, w części stanowiącej uzupełnienie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dofinansowywane będą inwestycje o wartości od 0,5 mln zł do 300 mln zł.

REKLAMA

NFOŚiGW przeprowadził już pilotażową edycję tego programu. – Trwający od marca 2019 r. pilotaż spełnił swoje zadanie, możemy zatem wdrażać kolejny etap programu. Wprowadziliśmy zmiany, które zoptymalizują program i usprawnią transformację ciepłownictwa w powiatach, a przez rozwój ciepłownictwa systemowego przyczynią się też do redukcji niskiej emisji – komentuje minister klimatu Michał Kurtyka.

Zaplanowana w nowej odsłonie programu zmiana minimalnej wartości pożyczki z 1 mln zł do 500 tys. zł ma umożliwić złożenie wniosków o dofinansowanie przez podmioty o mniejszych możliwościach inwestycyjnych, tak by umożliwić im stopniowe dochodzenie do statusu efektywnych systemów ciepłowniczych.

Jak tłumaczy wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, nowa odsłona programu wspierającego modernizację ciepłowni to wynik konsultacji prowadzonych z obecnymi oraz potencjalnymi wnioskodawcami.

Jednym z postulatów środowisk ciepłowniczych i jednostek samorządu terytorialnego było rozszerzenie katalogu beneficjentów, dlatego o dofinansowanie w nowym naborze będą mogły ubiegać się spółki kapitałowe, w których JST nie musi mieć minimum 70 proc. udziałów, ale wystarczy nieco ponad 50 proc. – informuje Artur Michalski.

REKLAMA

Całkowity budżet programu Ciepłownictwo Powiatowe to 500 mln zł, z czego 150 mln zł zarezerwowano na dotacje a 350 mln zł na zwrotne formy dofinansowania.

Program oferuje wsparcie dla szeregu przedsięwzięć. Mogą one dotyczyć ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery. Dodatkowo obejmuje przedsięwzięcia dotyczące zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych. Również dofinansowane mogą być działania z zakresu modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczych.

Na dofinansowanie mogą też liczyć nowe źródła ciepła i energii elektrycznej, w tym przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się: energię ze źródeł odnawialnych, ciepło odpadowe, ciepło pochodzące z kogeneracji, z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem, paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Ze wsparcia w formie dotacji wyłączone są projekty realizujące wyłącznie instalacje fotowoltaiczne (PV) i/lub elektrownie wiatrowe (bez magazynu energii). Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

W ramach programu o wsparcie na inwestycje mogą ubiegać się spółki kapitałowe, których przedmiotem działalności jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno-bytowe, a udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, w tym związku jednostek samorządu terytorialnego, jest większy niż 50 proc.

Katalog beneficjentów rozszerzony zostaje o jednostki samorządu terytorialnego ujęte na imiennej liście 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Całkowita moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego, w ramach którego prowadzona jest przedmiotowa działalność, powinna wynosić nie więcej niż 50 MW.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.