EBOiR sfinansuje zielone inwestycje Taurona

EBOiR sfinansuje zielone inwestycje Taurona
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Tauron szykuje kolejne źródło finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii, planując emisję obligacji o wartości około 1 mld zł. Koncern zawarł wczoraj umowę ramową z Europejskim Bankiem Odnowy i Rozwoju określającą zasady współpracy w zakresie możliwego nabycia obligacji przez EBOiR.

Środki z planowanej emisji obligacji mają wspierać realizację transformacji energetycznej grupy, w tym zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w jego strukturze wytwórczej.

Tauron podkreśla, że zawarcie umowy nie stanowi obowiązku nabycia przez EBOiR obligacji. W umowie ramowej Tauron zobowiązał się do działania zgodnie ze standardami wskazanymi przez Bank, w tym w zakresie polityki środowiskowej, społecznej i wytycznych antykorupcyjnych oraz do przeznaczenia środków finansowych pozyskanych z emisji obligacji na finansowanie wskazanych w umowie ramowej inwestycji.

REKLAMA

Od momentu ogłoszenia przez Tauron aktualizacji kierunków strategicznych spółka poszukuje nowych źródeł finansowania tzw. Zielonego Zwrotu. W perspektywie 2030 roku Tauron chce produkować ponad 65 proc. energii ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę.

REKLAMA

– W grudniu 2019 r. zawarliśmy bilateralną umowę kredytu z Intesa Sanpaolo, a następnie w marcu 2020 r. podpisaliśmy dwie umowy kredytowe – umowę z bankiem SMBC, a także umowę kredytu konsorcjalnego z Intesa Sanpaolo oraz China Construction Bank.  Dodatkowo, podpisaliśmy porozumienie z bankami, na mocy którego mamy możliwość wyłączenia z kalkulacji wskaźnika dług netto/EBITDA, liczonego dla całej Grupy, zadłużenia, które byłoby zaciągnięte przez SPV realizujące projekty w OZE. Emisja obligacji na krajowym rynku stanowić będzie więc kolejny krok w ramach budowy zdywersyfikowanego portfela dłużnego Grupy, służącego finansowaniu działalności nie węglowej – komentuje Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia.

Ponadto w marcu Tauron i Polski Fundusz Rozwoju zainicjowali wspólne działania w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii. Według wstępnych założeń współfinansowane w ramach programu PFR Green Hub będą projekty dotyczące inwestycji w lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Zgodnie z porozumieniem, kolejne inwestycje Tauron w odnawialne źródła energii będą mogły uzyskać finansowanie od PFR w kwocie co najmniej 50 mln zł każda.

Jak podkreśla Tauron, finansowaniu transformacji sprzyja też porozumienie zawarte z instytucjami finansowymi w sprawie kwalifikowania finansowania pozyskiwanego na zielone inwestycje. W myśl porozumienia, określone zadłużenie zaciągane przez Grupę Tauron na realizację inwestycji w OZE może zostać wyłączone z kalkulacji wskaźnika długu netto do EBITDA.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.