Rząd zwolnił z pracami nad obiecanymi przepisami dla prosumentów

Rząd zwolnił z pracami nad obiecanymi przepisami dla prosumentów
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Ministerstwo Klimatu miało opracować rozporządzenia, które doprecyzują problematyczne kwestie związane z rozliczeniami energii wprowadzanej do sieci przez prosumentów i spółdzielnie energetyczne. Mimo, że zgodnie z przyjętą w ubiegłym roku nowelizacją ustawy o OZE, takie przepisy miały się pojawić w pierwszym kwartale tego roku, a w maju Ministerstwo pokazało nawet projekty odpowiednich rozporządzeń, to zbliża się koniec 2020 roku, a prace nad nimi nie zostały jeszcze sfinalizowane.

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, rozporządzenia regulujące kwestie rozliczeń prosumenckich, w tym w zakresie bilansowania międzyfazowego, miały pojawić się w pierwszym kwartale 2020 roku. Jednak – mimo zaprezentowania projektów tych rozporządzeń, co nastąpiło kilka miesięcy temu – mamy już czwarty kwartał 2020 r., a rozporządzeń nadal nie ma.

W maju Ministerstwo przedstawiło projekty trzech rozporządzeń mających związek z działalnością prosumentów i spółdzielni energetycznych. Były to:

REKLAMA

– Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej (link)

– Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym (link)

– Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych (link)

Portal Gramwzielone.pl zapytał Ministerstwo Klimatu o to, na jakim etapie są prace nad nowymi regulacjami dla prosumentów. Resort klimatu odpowiedział, że aktualnie zakończono analizę wszystkich uwag wniesionych w czasie konsultacji i przygotowano nowe wersje przepisów.

Nowych wersji rozporządzeń nie znajdziemy jednak jeszcze na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

– Na taki termin wpływ miała duża ilość zgłoszonych uwag, jak i również potrzeba uspójnienia przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych – odpowiedziało na pytanie Gramwzielone.pl Ministerstwo Klimatu.

W odpowiedzi, którą otrzymaliśmy z resortu klimatu, dowiadujemy się, że do najważniejszych zmian zawartych w nowej wersji przepisów dla prosumentów można zaliczyć uszczegółowienie sposobu bilansowania międzyfazowego i dokonywania rozliczeń prosumentów energii odnawialnej. Przekształcono również przepisy dotyczące stosowania systemów teleinformatycznych przez Operatora Sieci Dystrybucji i sprzedawców energii.

Serwis prasowy Ministerstwa Klimatu poinformował nas ponadto, że nowy projekty „prosumenckiego” rozporządzenia znajduje się „w toku prac legislacyjnych i w najbliższych dniach zostanie przekazany do dalszych prac w Komisji Prawniczej Rządowego Centrum Legislacji”.

Ministerstwo zakłada, że ogłoszenie tego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw nastąpi jeszcze w tym roku.

Uwagi operatów sieci

Wprowadzenie jakich rozwiązań zakładały zaprezentowane w maju projekty rozporządzeń regulujących zasady rozliczeń prosumentów i spółdzielni energetycznych?

Jak zapewniali autorzy projektu rozporządzenia dla prosumentów, jego zasadniczym celem jest określenie „dokładnego sposobu bilansowania energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej na wszystkich fazach, w tym w przypadku przyłączenia instalacji OZE jednofazowej na jednej fazie trójfazowej instalacji elektrycznej”.

– Bilansowanie energii jest dokonywane w ciągu godziny. Od sumy energii pobranej w ciągu tej godziny odejmowana jest suma energii wprowadzonej w ciągu tej godziny. W ten sposób jedynie wynik tego działania jest traktowany na potrzeby rozliczeń jako energia wprowadzona lub pobrana (w zależności od wyniku), natomiast reszta traktowana jest jako autokonsumpcja, która nie podlega systemowi opustów czy opłatom, gdyż jest traktowana w sposób identyczny, jak energia która nie została pobrana ani wprowadzona do sieci. Dodatkowo, nie mają znaczenia różnice w zakresie ilości energii pobranej lub wprowadzonej fizycznie na poszczególnych fazach, gdyż ilość tej energii jest sumowana do ogólnej ilości energii wprowadzonej i pobranej w ciągu danej godziny, i w ten sposób bilansowana – czytamy w projekcie rozporządzenia zaprezentowanego w maju br.

REKLAMA

Kolejny przepis ujęty w projekcie rozporządzenia z maja wyjaśniał, jak ma być rozumiane bilansowanie dla instalacji jedno- i trójfazowych. 

– W takim wypadku energia wprowadzona przez instalację odnawialnego źródła energii na jednej fazie jest zaliczana na poczet sumy energii wprowadzonej na wszystkich fazach i rozliczana zgodnie ze wzorem. Instalacja jednofazowa odnawialnego źródła energii jest więc traktowana w sposób identyczny jak instalacja trójfazowa odnawialnego źródła energii – informował resort klimatu.

Autorzy projektu rozporządzenia uwzględnili także zasady rozliczania energii wprowadzanej i pobieranej z sieci w sytuacji posiadania przez odbiorcę taryfy wielostrefowej.

Więcej na temat propozycji rozwiązań dla prosumentów, które znalazły się w projekcie regulacji z maja, w artykule: Nowe przepisy dla prosumentów. Tak ma wyglądać bilansowanie międzyfazowe.

Reklama

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343
firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2020 roku w
poszczególnych miastach:

W międzyczasie, na etapie konsultacji zaprezentowanych w maju projektów rozporządzeń pojawiły się uwagi, które zostały wniesione m.in. przez państwowych operatorów sieci dystrybucyjnej i przesyłowej.

W ubiegłym miesiącu na stronie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane uwagi do projektów prosumenckich regulacji, które zgłosili m.in. Tauron Dystrybucja, Energa SA, reprezentujące operatorów sieci dystrybucyjnych PTPiREE, grupujące spółki obrotu Towarzystwo Obrotu Energią, a także operator sieci przesyłowej PSE.

Pełna lista uwag wniesionych do projektu rozporządzenia w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej można znaleźć na stronie RCL pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.