Jak przygotować projekt do aukcji 2020? – zapraszamy na szkolenie online

Jak przygotować projekt do aukcji 2020? – zapraszamy na szkolenie online
Ed Suominen, flickr cc

Tegoroczne aukcje już coraz bliżejDlatego zapraszamy Państwa na warsztaty on-line, na których krok po kroku omówimy, jak w warunkach pandemii przygotować projekt do aukcji 2020.

Spotkanie odbędzie się już 20 października 2020 r.

Prowadzący: Grzegorz Skarżyński oraz Przemysław Kałek, autorzy m. in. przewodnika po aukcjach 2020 (www.aukcjeoze2019.pl)

REKLAMA

Nasze szkolenia odbywają się na żywo, tto nie wykłady, które są wcześniej nagrywane i odtwarzane, u nas każdy może zadawać pytania na bieżąco w formie czatu czy też bezpośrednio pytając prowadzących.

Program

9.00-9.15 Logowanie uczestników

9.15-9.45 CO UREGULOWANIA OKRESU PANDEMII ZMIENIAJĄ W SYSTEMIE AUKCYJNYM

 • Zmiany wprowadzone „Tarczą Antykryzysową”
 • Specjalne zasady dotyczące aukcji w 2020 roku

9.45-10.15 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU OZE DO AUKCJI

 • czy projekt OZE kwalifikuje się do aukcji? jak zminimalizować ryzyko niezakwalifikowania się instalacji OZE do aukcji?
 • inwestycje realizowane etapami – kiedy etap może być oddzielnym projektem (instalacją) OZE uczestniczącym w aukcji?
 • czy projekt OZE musi mieć swoje własne przyłącze?
 • pozyskiwanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji oraz deklaracja o przystąpieniu do aukcji- jakie wymogi formalne należy spełnić?

10.15-10.45 OFERTA W AUKCJI

 • limity wsparcia dla projektów OZE
 • okres wsparcia w ramach aukcji
 • konkurencja technologii w ramach jednego koszyka aukcyjnego
 • kalkulacja i aktualizacja ceny skorygowanej
 • oświadczenia, harmonogramy i ich znaczenie

10.45-11.30 STRATEGIE AUKCYJNE

 • wolumen oferowany w aukcji
 • zasady rozstrzygania aukcji
 • procedura rozliczenia dopłat („ujemnego salda”) do sprzedanej energii – pułap zwrotu
 • możliwe strategie aukcyjne
 • ryzyko kar za niedostarczony wolumen wskazanego w aukcji
 • utrata zabezpieczenia finansowego

11.30-12.15 OPTYMALIZACJA i SPRZEDAŻ PROJEKTÓW OZE

 • co można zrobić zanim rozpocznie się aukcja?
 • zakres możliwych optymalizacji projektu OZE po wygraniu aukcji – ilość dopuszczalnych zmian
 • dodatkowe ograniczenia dotyczące optymalizowania projektów farm wiatrowych wynikające z ustawy „odległościowej”
 • sprzedaż projektów OZE po wygraniu aukcji (sprzedaż spółki celowej albo sprzedaż praw do projektu)

12.15-12.45 Przerwa

12.45-13.15 TERMINY NA ZREALIZOWANIE PROJEKTU OZE

 • kamienie milowe budowy projektu OZE
 • terminy i zapisy umów przyłączeniowych dot. projektu OZE
 • terminy rozpoczęcia sprzedaży energii z projektu OZE
 • możliwość przesuwania terminów i harmonogramu sprzedaży energii elektrycznej z projektu OZE
 • ryzyka niedotrzymania granicznych dat wynikających z ustawy OZE
 • dodatkowe ograniczenia dla projektów farm wiatrowych wynikające z ustawy „odległościowej”

13.15-14.00 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ENERGII

 • ryzyka związane ze sprzedażą energii
 • sprzedaż energii – możliwe typy kontraktów
 • sprzedaż energii przed aukcją
 • budowanie portfela odbiorców energii
 • obowiązki związane ze sprzedażą do odbiorców końcowych

14.00-14.30 WYMOGI BANKOWE DLA STRUKTURYZOWANIA FINANSOWANIA DŁUŻNEGO PROJEKTÓW OZE

REKLAMA

 • jakość pozwoleń i decyzji administracyjnych
 • jakość oszacowania produktywności – ryzyko niższej produktywności
 • ocena ryzyka niedotrzymania terminów
 • ocena ryzyka przekroczenia kosztów
 • ocena ryzyka wielkości przychodów
 • zakres due diligence
 • znaczenie scenariuszy makro w strukturyzowaniu długu
 • podstawowe parametry strukturyzujące zadłużenie
 • zabezpieczenia finansowania dłużnego

14.30-15.00 ŹRÓDŁA DANYCH WEJŚCIOWYCH DLA MODELU FINANSOWEGO PROJEKTU OZE

 • okres modelowania finansowego
 • model inwestorski a model bankowy
 • scenariusze makro – ścieżki cenowe
 • szacunek kosztów CAPEX-u
 • prognoza kosztów OPEX-u
 • prognoza przychodów ze sprzedaży energii
 • koszt kapitału

15.00-16.00 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie szkolenia.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 3 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

PROWADZĄCY:

 • Grzegorz Skarżyński

Na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego. Przez ostatnie blisko 10 lat dyrektor inwestycyjny hiszpańskiego funduszu Taiga Mistral, odpowiedzialny m.in. za dewelopment, budowę, sfinansowanie oraz zarządzanie portfelem farm wiatrowych o łącznej mocy 90 MW. Organizator finansowania dłużnego projektów OZE o łącznej wartości ponad 500 mln złotych. Od roku w szwajcarskim start-upie Pexapark.com. Absolwent SGH.

 • Przemysław Kałek

Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora Eurocon >>

Pobierz link do formularza zgłoszeniowego >>


KONTAKT I REJESTRACJA: EUROCON

tel. 22 631 22 81, fax 22 631 20 82

tel. kom. 503 123 570

e-mail: biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany