Technologie środowiskowe: webinarium i spotkania B2B online z firmami norweskimi

Technologie środowiskowe: webinarium i spotkania B2B online z firmami norweskimi

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium „Trzy filary przyszłości: odnawialna energia, ochrona wód i gospodarka odpadami” oraz spotkaniach b2b z norweskimi firmami działającymi w branży „zielonych” technologii.

Wydarzenie odbędzie się 19 października 2020 r. na platformie Microsoft Teams (webinarium) oraz platformie b2match (spotkania B2B) w godzinach 10:00-17:00.

Dla kogo przeznaczone są spotkania?

REKLAMA

Dla polskich firm planujących i realizujących projekty związane z:

 • rozwiązaniami pozwalającymi zwiększyć udział odnawialnej energii w miksie energetycznym wykorzystywanym obecnie w prowadzonej działalności,
 • innowacyjnymi produktami, usługami, technologiami, procesami czy rozwiązaniami pozwalającymi zmniejszyć negatywną presję na środowisko procesów przemysłowych, zracjonalizować gospodarkę zasobami, ograniczyć ilość generowanych odpadów;
 • komercjalizacją innowacyjnych produktów i usług z zakresu technologii środowiskowych.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach firmy, które mają pomysł na wspólne przedsięwzięcie biznesowe z partnerem norweskim oraz firmy, które złożyły wniosek o dofinansowanie w programie „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 20014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Oficjalne języki wydarzenia to język angielski i język polski.

Obszar zainteresowań:

 • energia słoneczna, wiatrowa, wodna, biomasa, biopaliwa, elektromobilność i technologie, produkty, usługi i rozwiązania energooszczędne,
 • pozyskiwanie energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz wytwarzanie rozproszone,
 • technologie oparte na odnawialnych źródłach energii,
 • technologie ochrony wód i gospodarki odpadami.

Koszt:

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Jak to działa?

 • W formularzu rejestracyjnym on-line uczestnicy charakteryzują krótko, w języku angielskim, swoją firmę jak i projekt, który zamierzają zrealizować, oraz rolę poszukiwanego partnera norweskiego (to informacja bardzo ważna dla firm, z którymi będziecie chcieli się umówić). Treść zgłoszenia podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez organizatorów. Po akceptacji zgłoszenia będzie ono pełnić rolę wizytówki firmy widocznej dla innych uczestników;
 • Profile firm przyjętych do udziału w wydarzeniu widnieją w katalogu na stronie internetowej giełdy kooperacyjnej;
 • Z katalogu zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm zagranicznych, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy, i wysyłają im poprzez system on-line zaproszenie do spotkania;
 • Jeśli wybrany uczestnik przyjmie zaproszenie, system wskazuje dzień i godzinę spotkania;
 • 19 października br. pod przekazanym przez organizatorów linkiem, najpierw odbędzie się webinarium,
 • po webinarium, na platformie b2match, o umówionych godzinach, odbywać się będą serie spotkań indywidualnych z firmami norweskimi, po 20 minut każde.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w webinarium oraz odbyciem spotkań z przedstawicielami norweskich firm prosimy o dokonanie rejestracji (w języku angielskim) na platformie b2match: https://three-pillars-of-future-2020.b2match.io/ do 18 października 2020 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania te to efektywny, tani i wygodny sposób na nawiązanie współpracy biznesowej w jednym miejscu i czasie.

REKLAMA

Serdecznie zapraszamy!

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:

Artur Janusz

+48 22 432 88 08

artur_janusz@parp.gov.pl

Justyna Kizlich

+48 22 432 88 47

justyna_kizlich@parp.gov.pl

 

Organizatorami wydarzenia są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Innovation Norway.

 

artykuł sponsorowany